Облаци

Решение за идентичност като услуга от VMware

Computer World

Решение за управление идентификацията на служителите представи VMware. От компанията описват новия VMware Identity Manager като първото предложение от типа IDaaS (идентичност като услуга). То позволява на компаниите да отговорят на изискванията за осигуряване на лесен и надежден достъп до уеб, мобилни и Windows приложения, като в същото време освобождава бизнеса от традиционния клиент-сървър ИТ модел, обясняват още от софтуерния разработчик.

Според VMware управлението на идентификацията на служителите е от ключово значение при технологиите за бизнес мобилност. Положението се утежнява положители имайки предвид трудния контрол върху предпочитанията за операционна система на устройството, през което се осъществява достъпа. Служителите от своя страна пък очакват да имат на разположение унифицирана среда и достъп до всички приложения, съдържание и услуги без значение от вида на използваното от тях устройство. За бизнеса и ИТ отделите това означава осигуряване на нужната технологична платформа и прилагането на нови изисквания за сигурност, управление и мрежова производителност.

VMware Identity Manager може да се използва като облачно-базирана услуга (off-premise) или да бъде внедрено вътрешно при клиента (on-premise). Сред основните характеристики на решението са:

  • Еднократна идентификация – универсален вход от всяко устройство за ефективен достъп до уеб, мобилни и Windows приложения.

  • Уникален адаптивен достъп благодарение на тясна интеграция между VMware Identity Manager и AirWatch Enterprise Mobility Management. Това взаимодействие позволява въвеждането на допълнително ниво на автентификация.

  • HTML5 портал с приложения – защитен достъп до автоматично обновявани приложения от всяко едно устройство.

  • Инфраструктура от корпоративен клас, която може да бъде облачно-базирана услуга (off-premise) или да бъде внедрено вътрешно при клиента (on-premise).

Що се отнася до iOS, към момента VMware поддържа операционната система на Apple чрез решенията си VMware Horizon и AirWatch.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X