Облаци

VMware с център за професионални софтуерни услуги в София

Computer World

Александър Главчев

Създаване на център за професионални софтуерни услуги (center of excellence) и допълнително разширяване на развойното си звено в София обяви VMware. През следващите няколко години броят на служителите в местното подразделение на компанията ще се увеличи до около 1000. В момента в него работят близо 500 души.

Екипът на предвиждания център за професионални софтуерни услуги се очаква да достигне 150 души до края на 2015 г. Фокусът му ще е върху интеграцията на решенията на VMware с такива на трети страни и персонализиране на решения, в зависимост от нуждите на клиента. За нуждите на бъдещото си разрастване компанията вече е наела сграда с площ 6000 кв.м., намираща се в близост до сегашния й център за разработка.

Според Пат Гелсингър, главен изпълнителен директор на VMware, пристигнал в България за обявяването на новата инвестиция на компанията, центърът ще е уникален за нея в световен мащаб. “Клиентите не искат просто решения, а да им помогнем да ги внедрят в собствената си среда”, обясни той, допълвайки че е напълно логично новото звено да бъде локализирано в непосредствена близост до това за разработка.

България е била избрана за локация на центъра за професионални услуги поради две основни причими, обясни Гелсингър. Първата е постигнатият до момента успех на развойното звено в София, а втората е фактът че именно тук се създават решенията за управление.

По думите на Диана Стефанова, директор на VMware за България и управляваща разработката на продукти в EMEA, за седемте години, през които компанията оперира в България, нейният екип се разраства с около 20% годишно и е логично този темп да бъде запазен.


VMware с център за професионални софтуерни услуги в София

© Computer World, Computerworld.bg

“Гордея се с успехите, които постигнaхме за последните седем години, не само от гледна точка от разрастване на екипа. – посочи още Стефанова. – Имаме много ясна визия за това как да развиваме центъра оттук нататък. Експертизата, която има екипът, е сферата на управлението и автоматизацията на виртуални среди и на т.нар. софтуердно дефиниран център за данни.”

Профилът на специалистите, които VMware ще набира за новия си център, ще е близък до този на останалите си разработчици. Компанията ще търси софтуерни инженери, специалисти по качество, продуктови мениджъри, технически документатори.

Според Стефанова специфичното за новото звено е, че ще се търсят високи познания за за цялата гама продукти на компанията. За да си осигури кадри с подобни знания се предвиждат и обучения за всички нови служители, като се предвиждат и сертификации.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X