Облаци

Новите облачни услуги изискват по-широк поглед върху пазара

Computer World

“Облакът” не може да бъде разбран в достатъчна степен, ако се разглежда като самостоятелен феномен на ИТ пазара. От една страна той е ключов фактор в голямата трансформация в ИТ индустрията, а от друга е катализатор на промени в много от останалите сектори. Това считат от анализатора IDC, според чиито изследвания общите приходи от облачни услуги ще нарастват пет пъти по-бързо от общия ръст в ИТ сегмента.

Средният годишен ръст при облачните изчисления (cloud computing), за периода 2013-2017 се очаква да бъде около 23,5%. Общият оборот от облачни ИТ услуги през настоящата година се очаква да достигне 47,4 млрд. долара, а след 5 г. – 107 млрд. долара. Интересно е да се отбележи, че тези данни на анализатора отразяват по-слаби резултати от очакваните преди няколко години. През юли 2010 г. IDC публикува проучване, в което се предвиждаше, че приходите от софтуер като услуга ще скочат от 13,1 млрд. долара през 2009 г. до 40,5 млрд. долара през 2014 г. в глобален мащаб. Сега анализаторът предвижда общо 47,4 млрд. долара, като в това число влизат

SaaS, IaaS и PaaS,

от които чистият софтуер като услуга ще генерира глобaлни приходи от грубо 30 млрд. долара през следващата година.

Лъвският пай при оборотите от облачен компютинг ще продължава да се пада на софтуера като услуга (Software as a Service – SaaS), който през същата 2017 г. ще бъде отговорен за генерирането на почти 60 на сто от тях. Той обаче ще бъде изпреварен по ръст от платформата като услуга (Platform as a Service – PaaS) и инфраструктурата като услуга (Infrastructure as a Сervice – IaaS), които се очаква да нарастват средно със съответно 29,7% и 27,2% годишно.

Според IDC все по-явният фокус върху клауд компютинга като платформа за бизнес иновации ще доведе до увеличаване на  бюджетите за публични ИТ услуги. В края на споменатия период се очаква облачните предложения да са свързани директно със 17% от разходите за ИТ и за почти половината ръст в категориите: приложения, системен софтуер, платформа като услуга, сървъри и базови решения за съхранение на данни.

Като една от основните технологии в т.нар. Трета платформа, клауд компютингът играе ключова роля в промяната на начина, по който компаниите използват информационни технологии. Според анализаторската компания са налице сигнали, че облачните услуги започват да преминават в нова фаза на развитие, където обхватът им няма да бъде просто по-обширен, но и ще бъде задвижван в много по-голяма степен от потребителите и самите решения. При този етап на технологично развитие облакът и останалите ключови елементи на Третата платформа (мобилността, социалните мрежи и големите данни) ще станат в още по-голяма степен взаимно зависими, тъй като бизнесите все повече ще възприемат мобилни и социални решения, които пък от своя страна ще водят след себе си допълнителен информационен ръст.

“Първата вълна на възприемане на клауд услуги бе фокусирана върху подобряването на ефективността на ИТ отделите – споделя Франк Дженс, старши вицепрезидент и главен анализатор в IDC. – През следващите няколко години обаче главният мотиватор за внедряването на облачни решения ще се прехвърли от икономиката към иновациите, като лидерите на пазара ще инвестират в такива технологии, за да изграждат на тяхна база конкурентни предложения за своите клиенти. Разглеждането на клауд компютинга като основа на предложенията от рода “бизнес като услуга” ще ускорят допълнително възприемането му и стратегическата ценност на модела и той вече няма да представлява интерес само за ИТ директорите, но и за останалите мениджъри в компаниите.”

SaaS ще бъде и

един от основите двигатели при ИТ бюджетите

през 2014 г. Според Gartner с увеличаването на икономическия натиск и някои други фактори компаниите все повече ще проявяват интерес към клауд предложенията.

Прогнозата на Gartner за следващата година е малко по-умерена от тази на IDC. Според Gartner нарастващото използване както на традиционен софтуер, така и под формата на дистанционна услуга, ще доведе до слаб ръст при световните разходи в тази насока през идната 2014 г. Дори нещо повече – според проучване на анализатора в най-зрелите по отношение на ИТ региони, като Северна Америка и Западна Европа, се очаква минимален или никакъв ръст през следващите две години.

Развиващите се страни, с незряла ИТ инфраструктура, като Източна Европа, Латинска Америка и Тихоокенаска Азия, ще отчитат по-сериозни увеличения при бюджетите за софтуер. Според изследването на Gartner най-търсените софтуерни продукти през 2013 г. са били CRM, ERP и офис пакети.

“Резултатите от изследването показват, че разходите за софтуер ще нараснат леко в световен мащаб през 2014-та, благодарение както на локални инсталации, така и софтуера като услуга – обяснява Хай Хон Суайнхарт, анализатор от Gartner. – Сериозни регионални различия, що се отнася до приоритетите и мотиваторите обаче ще накарат доставчиците да подбират специфични стратегии за всеки пазар.”
Според IDC важен фактор при управляването на ръста на разходите за публични клауд услуги е постепенното

разширяване на възможностите за внедряване.

Нарастващото разнообразие в тази посока е ясен показател за цялостния ръст в сектора. Появата на предложения от типа виртуален частен облак (Virtual Private Cloud – VPC) пък пренасочва инерцията от частни клауд решения в посока публични услуги (споделени софтуерни решения или такива с много потребители). Чрез намесването на традиционни за публичния модел фактори като ценообразуването, без клиентът да губи независимостта на системите си, присъща за частните облаци, виртуалните клауд предложения адресират някои от най-често срещаните възражения, които спират голяма част от компаниите да се доверят на предложения под формата на услуга, доставяна от външен доставчик.

По подобен начин стоят нещата и увеличаващата се “комодитизация” и конкуренция на пазара, които се очаква да доведат до консолидация при базовите клауд услуги (предложенията от типа инфраструктура като услуга) и да принудят доставчиците да разширят предложенията си в посока услуги с по-висока стойност. Докато първият фактор се очаква доведе до намаляване на цените и по-строги норми на печалба, то конкуренцията ще доведе до разрастване на пазара и общия брой клиенти. За да оцеляват в така среда доставчиците ще трябва да разширяват обвхвата на предложенията си, прицелвайки се по-широка (най-вече като брой) потребителска база.

Според IDC, САЩ ще продължава да бъде най-големият пазар на публични ИТ услуги. Останала част от света обаче ще отбелязва по-голям ръст и ако предвижданият дял на САЩ за 2013 г. е в размер на 56,9%, то през 2017-та ще е 43,9%. Ръст се очаква в регионите на Западна Европа, Латинска Америка и Тихоокеанска Азия. Както и Gartner, така и IDC предвиждат, че разходите за клауд решения в развиващите се пазари ще бъдат с най-голям ръст – два пъти по-голям от този в развитите страни.

“Във втората фаза на развитието на клауд компютинга, за доставчиците на услуги ще е важно да преразгледат стратегиите и да се приготвят за пазар, фокусиран върху бизнес иновации, трансформация на индустрии, натиск при ценообразуването и оперативните модели – заключава Дженс. – По това как доставчиците ще навигират из пазара през следващите две години ще може да се познае кои ще бъдат лидерите през следващите две десетилетия.”

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X