Облаци

Седма версия на Veeam Backup & Replication поддържа WAN ускоряване

Владимир Владков

Владимир Владков

Седма версия на своите софтуерни решения Backup & Replication и ONE v7 представи в София разработчикът на специализирани решения за съхранение Veeam Software. "С развитието на сървърната виртуализация и превръщането й в зряла технология нарастват нуждите на организациите от ефективна защита и управление на виртуалната среда. Виртуалните машини днес поддържат критични за мисията на фирмите работни натоварвания, а администраторите трябва да знаят как за защитени тези виртуални машини", обясни при откриването на семинара Саша Хедерич, мениджър продажби на Veeam за Югоизточна Европа. Според него, периодите за архивиране се свиват все повече, така че задачите за архивиране и ресурсите за тях трябва да бъдат оптимизирани така, че да се ползват максимално. „Промените се случват все по-бързо и често в разрастващите се виртуални среди, така че има нужда от надеждни инструменти за откриване на незащитени виртуални машини (VM) и за предупреждаване на администраторите за скорошни проблеми с капацитета за съхранение", добавя той.

В България компанията разполага с целия набор от партньори, като дистрибутор на Veeam е NDB, златен партньор е IBS България, има и 11 сребърни партньори, включително ATOS, Aossia, BICTT, CT Europe, Index България, Infobox, Intelinet, Prima Soft, Stemo, Stone Computers и Telelink, каза Катерина Коща, управляващ мениджър на Veeam за регион Югоизточна Европа, обхващащ Румъния, България, Албания и всички страни от бивша Югославия.

2 „уникални" иновации,

7 водещи на пазара технологии и над 70 други подобрения има в новата седма версия на продукта Backup & Replication, заяви Томаш Турек, инженер във Veeam Software.

Едната технология е т.нар. WAN ускоряване, което улеснява съхранението върху външни системи през WAN връзка. Кеширането, оптимизацията на TCP/IP протокола и разпознаването на променливата дължина на блоковете от данни водят до 50 пъти по-бърз трансфер на Veeam архивите през WAN връзка, като се премахва нуждата от допълнителни задачи за архивиране, писане на скриптове за копиране и др.

Според Турек, решението на Veeam се различава от традиционните продукти на WAN ускорителите, „това не е прокси компонент или специализиран сървър", а интелигентен дедуплициращ процес.

Другото нововъведение е средството за резервно копиране от хардуерни снимки. Този модул е разработен съвместно с HP. Той е предназначен за системите HP StoreVirtual VSA, HP StoreVirtual (LeftHand, P4000) и HP StoreServ (3PAR) и позволява подобряване на показателите RPO и понижаване на натоварването върху виртуалната инфраструктура.

Сред останалите подобрения в седмата версия на продукта е вградената поддръжка на лентови библиотеки. „В Полша всички архиви на държавните институции по закон трябва да се съхраняват на лента", каза Турек. Veeam Backup &Replication v7 поддържа и виртуални лентови библиотеки (VTL), лентови библиотеки и самостоятелни дискове. Файлове, виртуални машини и точки за възстановяване се проследяват по-лесно на лентата, което улеснява намирането им и извличането.

В софтуера се поддържа и архивиране и възстановяване за vCloud Director (vCD) на VMware. Седмата версия на софтуера архивира метаданните и атрибутите, свързани с vApps и виртуалните машини (VM), като дава възможност за възстановяване на тези обекти и бързо предоставяне на vApps и VM директно на vCD.

Сред другите нови функции са Virtual Lab за репликациите (наречена SureReplica), която действа само за Vmware. Модулът Virtual Lab за хипервайзора на Microsoft Hyper-V включва SureBackup за автоматична проверка на възстановимостта на резервните копия, On-Demand Sandbox за създаване на изолирани среди за тестване, отстраняване на проблеми и обучение. Той изисква Windows Server 2012 Hyper-V. 

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X