Облаци

CERN openlab и Rackspace провеждат пилотен проект за хибриден облак с OpenStack

Computer World

CERN openlab провежда съвместно с Rackspace пилотен проект за хибриден облак, базиран на OpenStack. Партньорството има за цел да надгради свършената досега работа по частния облак на CERN (Европейската организация за ядрени изследвания), в чиято основа стои именно облачната операционна система с отворен код OpenStack, като му позволи да се свързва с публични облаци, за да използва временно техните ресурси при необходимост.

openlab е част от CERN, която работи само в рамките на публично-частни партньорства с ИКТ компании, за да разработва и тества нови технологии извън централната ИТ инфраструктура на организацията. Например, Intel си сътрудничи с отворената лаборатория, за да тества свои процесори и да разбере какви оптимизации са необходими в тях, за да се справят по-добре с програми за анализ на физични явления.

Конкретната цел на партньорството между openlab и Rackspace е да улесни адресирането на пикови нужди от процесорна мощ чрез ефективно управление на натоварванията в свързани частен и публичен облак. Ако това бъде постигнато, в CERN се надяват да могат по-добре да се справят с нуждите от изчислителна мощ на своите 11 000 физици, които постоянно провеждат симулации и анализи на петабайтове данни.

Има определени периоди в годината, когато има пикови натоварвания, и в тези обстоятелства открихме, че основни ресурси в CERN са сериозно натоварени. Привлекателна е идеята в този сценарий да можем да използваме допълнителен капацитет от външни източници, за да имаме възможност да адресираме тези пикове без да е необходимо през цялото време да разполагаме с този капацитет в CERN – обясни Тим Бел, вицепрезидент и инфраструктурен мениджър в организацията. – Постепенно се движим към свят с множество OpenStack облаци. В CERN имаме един, върху който изграждаме совята продукционна среда, като имаме и два допълнителни OpenStack облака за експерименти.“

Съвместната работа на CERN и Rackspace ще доведе и до създаването на референтна архитектура за ефективно управление на употребата на ресурси, насочени от публични облаци към частни облаци. Резултатите от това сътрудничество ще бъдат споделени с развойното общество на OpenStack, заяви Дел. „Надяваме се, че от партньорството ще извлечем референтна архитектура, показваща как проблем от този тип може да бъде адресиран ... така че това да може да се прави и на други места по света, където се използва OpenStack, каза той.

Computerworld Великобритания

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X