Облаци

HP обяви HP Converged Cloud

Computer World

Конвергираният облак на HP идва с всеобхватен и базиран на конкретни стандарти подход, който поддържа множество хипервайзъри, операционни системи, среди за разработка, хетерогенни инфраструктури и разширяващи се партньорски екосистеми, твърдят от HPНа 10 април Hewlett-Packard представи HP Converged Cloud – първия за ИТ индустрията подход за хибридно доставяне на услуги и портфолио, базирано на единна архитектура, която обхваща както частни, управлявани и публични облаци, така и традиционни ИТ среди. Новото предложение обединява HP Converged Infrastructure, HP Converged Management and Security, HP Converged Information и OpenStack.

Конвергираният облак на HP идва с всеобхватен и базиран на конкретни стандарти подход, който поддържа множество хипервайзъри, операционни системи, среди за разработка, хетерогенни инфраструктури и разширяващи се партньорски екосистеми, твърдят от компанията.

„Интегрирането на облачния компютинг в мобилните устройства променя начина, по който са изградени инфраструктурите, по който са разработени приложенията, и по който се доставя информацията – коментира Бил Вегте, главен директор за стратегията на HP и изпълнителен вицепрезидент „Софтуер“. – HP Converged Cloud позволява на организациите да вградят комбинация от публични, частни и управлявани облачни услуги в рамките на съществуващите си ИТ среди, за да създадат безпроблемна хибридна среда, която бързо да се адаптира към техните променящи се изисквания.“

Портфолиото от решения на HP Converged Cloud включва:

На 10 май от облачните услуги на HP ще стартира публичната бета на HP Public Infrastructure-as-a-Service. Това предложение осигурява при необходимост изчислителни инстанции или виртуални машини, мащабируем онлайн капацитет за съхранение, както и ускорена доставка на кеширано съдържание до крайни потребители. С него разработчиците ще могат да разгръщат услуги за минути и ще заплатят само за ресурсите, които използват.

На 10 май в рамките на HP Cloud Services ще дебютират и бета версиите на още две IaaS предложения – услуга за релационни бази данни за MySQL и блокова услуга за съхранение, който поддържа прехвърлянето на данни от една изчислителна инстанция към друга.

Тези карти разширяват интегрираното и отворено решение на HP, предоставяйки предварително пакетирани шаблони за приложения, които създават каталог от приложни услуги, готови за моментално разгръщане. Заедно с HP CloudSystem облачните карти на HP могат да съкратят времето, необходимо за създаването на нови облачни услуги за корпоративни приложения, от месеци до минути.

За да помогне на тестването на тези приложения, компанията представи и HP Service Virtualization 2.0. Това софтуерно предложение позволява на клиентите да тестват качеството и ефективността на облачни и мобилни приложения без да прекъсват производствените системи. Това е възможно благодарение на предлагането на достъп до ограничени услуги в симулирана, виртуализирана среда.

За да се справи със затрудненията на организациите при разработването на нови облачни услуги върху комплексни, стари мрежи, компанията въвежда HP Virtual Application Networks. Решението ускорява разгръщането на приложения, автоматизира управлението и гарантира нивата на мрежовите услуги при предоставяне на облачни и виртуализирани приложения в архитектурата HP FlexNetwork.

За да помогне на клиентите да получат най-доброто от тези мрежи, HP представи две нови мрежови услуги. Едната е за защита на виртуални мрежи и предоставя най-добри практики за поставяне основите на сигурността в управлението на мрежовата виртуализация, за да подпомогне намаляването на заплахите. Другата помага на клиентите да повишат качеството на мрежите си, за да подобрят предоставянето на облачни услуги с до 93% в сравнение с традиционните даулоуд техники.

За клиенти, които не искат да управляват сами своите облаци, HP включва в портфолиото и корпоративни облачни услуги, които идват с предложения за частни облаци, услуги за непрекъсваемост и обединени комуникации. Чрез изнасянето на дейностите по управлението на облака към доверен доставчик на ИТ, клиентите могат да се възползват от употреба при поискване и ценовите модели, за да пренасочат спестените разходи към други стратегически проекти.

Портфолиото на компанията се допълва и от нови услуги, които помагат на екипите по разработване на продукти и инженерен дизайн да използват облака, за да подобрят производителността и бързо да въвеждат нови продукти на пазара.

В допълнение HP предлага и нови обучителни курсове в сферата на облачната сигурност от Cloud Security Alliance.

  • Autonomy

С придобиването на Autonomy HP придоби допълнителен опит в облачните технологии. От Autonomy обявиха, че техният частен облак е отбелязал нов етап при обработката на данни. Задвижван от Intelligent Data Operating Layer (IDOL), той вече може да управлява над 50 PB уеб съдържание, видео, имейли и мултимедия, намиращи се на 6500 сървъра в 14 центъра за данни.


Ново проучване,

поръчано от HP, разкрива, че организациите преминават през големи промени в мисленето си за начина, по който услугите се доставят. Освен това изследването сочи, че всяка втора компания използва в някои от отделите си неодобрени от ИТ отдела облачни решения и 18% от респондентите са отбелязали, че никой не се грижи за тяхната безопасност.

Имайки предвид прогнозираното удвояване на употребата на частни и публични облачни модели до 2020 г., организациите ще трябва да намерят начин да адаптират тези решения без да добавят допълнителни усложнения и риск за своите среди.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X