Облаци

БНБ изгражда инфраструктурата си, базирайки се на cloud computing

Computer World

В момента БНБ работи над проект за развитие на собствената инфраструктура, базирана на принципите на cloud computing. Очаква се той да позволи ефективното използване на изградената информационна и комуникационна инфраструктура. На този проект е възложена задачата да осигури още лесна скалируемост при необходимост, като инвестициите ще са правопропорционални на развитието на бизнеса, да осигури резервираност на услугите, включително на повече от един център за обработка на данни (ЦОД), и да гарантира максимална сигурност на услугите и на информацията за организацията. Това съобщи Людмил Аначков, началник отдел "Информационна сигурност и мрежи" в БНБ по време на първия форум за виртуализация, облачни технологии и аутсорсинг, организиран от ICT Media и ISACA – Sofia Chapter, който се проведе на 7 юни. Партньори на събитието бяха HP, IBM, ICN.bg, Innova Services и Innova Solutions, Interactive Intelligence, Информационно обслужване, KPMG, Лирекс.ком,  Microsoft, NDB, Smartcom – партньор на Juniper чрез локалния дистрибутор DSC, Stone Computers и VMWare.

Подходът за реализация на ИТ проекта в Централната банка включва четири стъпки – централизация на данните, виртуализация, внедряване на системи за мониторинг и управление, и включване на втори ЦОД.

БНБ вече е изпълнила първата стъпка и е на средата на втората – виртуализирани са сървърите и комуникационната среда (глас и данни). Предстои виртуализация на работни станции и на системи за съхранение на данни, както и дейностите по третата и четвъртата фаза.

“Целият този проект не може да се реализира без добри системи за управление и мониторинг. Наличието на втори и трети център за данни е най-важната предпоставка за включване в облака. По този начин услугите ще могат да се изнасят директно в облака”, заяви Аначков. По думите му, крайната цел е създаване на частен облак, в който услугите, предлагани на бизнес потребителите, са надеждно резервирани, сигурността на информацията е гарантирана, хардуерните ресурси са максимално натоварени, разходите за енергия и охлаждане са максимално оптимизирани. От проекта се очаква още да осигури максимална автоматизация на процеса по администриране на на системите и достъп на потребителите до необходимите им услуги от всяка една точка на инфраструктурата.
Очаква се до няколко месеца да има още резултати по проекта. В момента сървърите в БНБ, натоварени на 5-10%, са единици. На общо 50 виртуални сървъра са "качени" основните бизнес процеси и 20 системи – системи за справки, помощни на основната банкова система, за достъп до правна информация, за управление на инфраструктура и др.

Досега е виртуализирана единствено инфраструктурата във вътрешната среда на Централната банка. Все още няма виртуализирани системи, разположени в други специализирани зони и в други зони на вътрешната сигурност, това предстои в следващите няколко месеца.

В момента тече процедура по осигуряване на софтуер, който да позволи заедно със сървърите и комуникацията да се виртуализират и част от средствата за сигурност като файловете.

Предимствата на облачния модел спрямо традиционния начин на организация на инфраструктурата според Аначков са основно два: концентрация върху услугите (скалируемост, резервираност, наличност) и ценово ефективен подход (инвестициите са пропорционални на развитието на бизнеса, заплащането става на минута/час – обхватът или размерът може да бъде увеличен или намален точно с колкото е необходимо, услугата е изцяло организирана и управлявана от доставчика, потребителят се нуждае само от компютър и достъп до Интернет). Изборът на вид облак се определя от фактори като цели, размер на организацията, наличен бюджет, брой и характер на ползваните и предоставяни услуги от предприятието, изисквания за сигурност.

Според Аначков, SaaS моделът по-скоро е подходящ за малки или новосъздадени организации. Този модел позволява с минимални инвестиции да се ползва широк кръг от услуги, позволява лесна скалируемост при необходимост, дава лесен и удобев достъп до услугите от всякакви устройства. При някои от реализациите обаче няма резервираност и гаранция за наличност на услугата.
PaaS моделът е по-удобен за малки и средни организации, според Аначков. Този модел е предназначен за предлагане на услуги през Интернет. Той позволява на организациите да ползват иновативни услуги и технологии, без да се налага да изграждат и поддържат сложна информационна инфраструктура. Дава възможност и за лесна скалируемост при необходимост. Позволява и резервираност на услугата.
IaaS моделът е приложим при средни и големи организации, като им позволява да използват най-новите технологии и същевременно да се фокусират върху основния си бизнес. Дава възможност и за лесна скалируемост. Позволява и осигуряване на резервираност на услугите, включително и на повече от един център за обработка на данни. Констанца Григорова, CW

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X