Облаци

Потребителите вече могат сами да настройват и използват Recmnd

Computer World

RecmndПредставената през юни 2010 г. и пилотно внедрна в няколко сайта облачна услуга Recmnd за препоръчване на съдържание в реално време на база релевантност вече предлага улеснена употреба. В случай, че даден потребител иска да използва Recmnd в сайта или блога си, сега не са му необходими специалисти на Neural Brothers, разработчик на услугата, тъй като вече може сам да настрои и използва услугата след създаване на акаунт в нейния уеб сайт.

Recmnd е предназначена за широк кръг от клиенти – от малки и средни сайтове и блогове с под 50 000 прегледа на страници месечно до големи сайтове над 15 000 прегледа на страници дневно. Услугата се предлага в рамките 4 плана – Персонален за $10 на месец или $110 годишно, Професионален за $25 на месец или $275 годишно, Корпоративен за $60 на месец или $660 годишно и Специфичен, който дава опция за задаване на изисквания и параметри според личните нужди на клиента.

С Recmnd сайтовете могат да предлагат в реално време на посетителите си само онези заглавия, които ги интересуват, казват от Neural Brothers. Всеки път, когато администратор на сайт или блог създава или променя съдържание, услугата автоматично пренарежда препоръките за всяко създадено заглавие. Освен това Recmnd увеличава точността си в процеса на употреба и натоварване.

Понастоящем услугата се използва в:

Neural Brothers е българска компания, специализирана в разработката на Интернет и мобилни приложения, базирани на изкуствен интелект, сложни математически модели и статистически конструкции. Обхватът на услугите на фирмата се простира от решаване на конкретни проблеми, неподдаващи се на алгоритмични решения, до изграждане на цялостни бизнес системи. В допълнение Neural Brothers предлага консултантски услуги при решаване на сложни казуси и проблеми.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X