Кариера

БАСКОМ търси вариант за присъствени обучения, финансирани по ОП "Развитие на човешките ресурси"

Владимир Владков

Асоциацията на българските софтуерни фирми БАСКОМ поиска от министъра на здравеопазването да намери вариант, който ще позволи провеждане на обучения на служителите на фирмите, свързани с ключови технически компетенции и изграждане на личностни умения. Повечето такива обучения са финансирани по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР), добавят от асоциацията, която представлява над 90 софтуерни компании и има повече от 120 асоциирани членове

По информация на БАСКОМ, над 80% от софтуерните фирми търпят негативи от забраната за провеждане на присъствени обучения, която влезе в сила от 28 ноември 2020 г. "В същото време изискванията на ОПРЧР не допускат онлайн провеждане на обученията от избран чрез процедура външен изпълнител. Това поставя софтуерните компании в ситуация, в която вече 7 месеца те не могат да продължат започнатите обучения и не са в състояние да приключат изпълнението на проектите си според планираните от тях срокове.

"Ситуацията ощетява софтуерните компании, тъй като в нашия сектор постоянното надграждане на знанията и уменията е от ключово значение за развитието и на проектите, и на екипите, коментира председателят на УС на БАСКОМ Доброслав Димитров. - В същото време продължителният срок на забрана върху провеждане на тези дейности води до силно ограничаване на положителните резултати и ефектите от тях, тъй като се възпрепятства тяхната времева и смислова последователност. Паралелно с това епидемията изправя работодателите пред динамични предизвикателства, свързани с техния бизнес, катои постоянно променя потребностите им", допълва Димитров.

БАСКОМ смята, че в диалог с Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и социалната политика може да бъде намерено решение за провеждане на обученията, разбира се, при стриктно спазване на противоепидемичните правила. "Това ще осигури постигане на целевите резултати, заложени в договорите по ОПРЧР, но при минимални рискове за здравето на участниците. Същевременно това ще позволи на софтуерния сектор, който въпреки кризата продължава да бележи ръст от близо 10% за изминалата година, да посрещне по-подготвен последствията от пандемията и да продължи да допринася за развитието на българската икономика", допълват от БАСКОМ.

Снимка на Wokandapix от Pixabay
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X