Кариера

Екипът на проект K-TRIO 4 организира на 27 и 28 ноември "Европейска нощ на учените"

Владимир Владков

На 27 и 28 ноември Европейската нощ на учените ще се проведе за 15 път в България под мотото: "Науката променя начина на живот". Тя се организира от екипа на проект К-ТРИО 4 "Учените в триъгълника на знания"
Участниците в разнообразните събития ще разберат как науката се доближава до обществото, как изследванията въздействат на ежедневието ни и спомагат за по-устойчиво бъдеще, както и какви възможности осигуряват научната професия и STEM.

В абревиатурата на проекта К-ТРИО 4 е заложена важна формула за успех в съвременното общество: "Знанията, придобити в процеса на Обучение, Наука и Иновации, създават повече Възможности - "Knowledge gained in Training, Research and Innovation brings more Opportunities": K*(T+R+I)=O.

На 27 и 28 ноември 2020 ще се организират висококачествени увлекателни програми с различни компоненти:
 • K-TRIO за деца: забавни и образователни експерименти и викторини в "Ателие на младите таланти";
 • K-TRIO конкурси: представяне на резултати от национални и местни конкурси на деца и младежи на тема "Науката променя начина на живот", награждаване на победителите;
 • K-TRIO лица: изследователите в светлината на прожекторите - филми за изследователи и научни открития, изложба "Лица в науката", дискусии, работилници "Зад кулисите", представяне на "Изследователи на сцената";
 • K-TRIO за всички: "Науката е магична и вдъхновяваща" - демонстрации и експерименти в Клубове по любопитство, дискусионни клубове, панаири на знания, отворени лаборатории, интерактивни лаборатории, визити в музеи.

Основните събития ще се проведат в най-големите градове в България - София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора. Съпътстващи събития ще има също в Шумен, Велико Търново, Ямбол и Хасково.
Чрез поточно излъчване в интернет тези събития ще се достигат и до по-малки градчета и села, отдалечени и изолирани места, както и до българската диаспора в чужбина.

Специално място в програмата ще намерят инициативите на Европейския съюз за привличане на таланти в науката и подкрепа на кариерата и мобилността на учените, представени от EURAXESS - България.

Върховите научни постижения, към които се стремят екипите на:
 1. проект УНИТе за изграждане на Център за върхови постижения в ИКТ,
 2. проект за изграждане и развитие на Център за компетентност "Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика"
 3. Институт GATE "Големи Данни в полза на интелигентно общество"
Актуална информация за събитието има на страницата на проекта https://nauka.bg/nosht2020/ .
Партньорите в проекта са:
 • Софийски университет "Св. Кл. Охридски"
 • Сдружение Форум "Наука"
 • Тракийски университет - Стара Загора
 • Русенски университет "Ангел Кънчев"
 • Медицински университет - Варна
 • Университет "Проф. Асен Златаров" Бургас
 • Център по растителна и системна биология и биотехнология - Пловдив
 • Институт по математика и информатика на БАН
 • Клуб "Млади таланти"

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X