Кариера

CETIN България се присъединява към програмата Open Mind

Иван Гайдаров

CETIN България се присъединява към шестото издание на програмата за професионално развитие и социална интеграция на хора в неравностойно положение Open Mind на Теленор България. Компанията до скоро беше част от телекома, но се отдели, за да се фокусира изцяло върху подобряването и внедряването на телекомуникационна и ИТ инфраструктура в неговите мрежи и тяхната експлоатация и поддръжка.

CETIN открива общо четири работни позиции за хора с физически затруднения, които в рамките на две години ще могат да се реализират като специалисти по планиране и експлоатация на мрежата, както и в отдел "Правни отношения и регулации". Участниците в програмата ще могат да се възползват от адаптирана работна среда, възможност за повишаване на професионалната си квалификация и конкурентоспособност на трудовия пазар, както и да развиват и прилагат знанията и уменията си в реална бизнес среда, получавайки адекватно за позицията възнаграждение. Успоредно с това всеки от тях ще има психологическа подкрепа и персонален наставник от екипите в CETIN България.

"Екипът на CETIN България твърдо вярва в приемането на различията, защото те провокират най-доброто в хората. Присъединяването ни към програмата Open Mind е естествена стъпка за нас, тъй като ценим високо амбицията и желанието за постижения на хората в неравностойно положение. Очакваме с нетърпение новите ни колеги", обяснява Весела Такова, директор "Човешки ресурси", CETIN България.

Желание за участие в Open Mind може да се заяви до 15 септември 2020 г. включително чрез регистрация и изпращане на автобиография и мотивационно писмо. Кандидатите следва да имат завършено средно или висше образование в зависимост от избраната област, компютърна грамотност, силна мотивация за учене и желание за работа в екип. Владеенето на английски език е предимство.

След приключване на двугодишната програма участниците ще получат подкрепа за професионалната си реализация във или извън компанията.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X