Кариера

Конкурс на БАИТ ще отличи най-добрите учители при дистанционното обучение

Александър Главчев

Нов конкурс на, имащ за цел да отличи и награди учителите, успели бързо и ефективно да покажат предимствата и мястото на дистанционното обучение организира БАИТ. Той е озаглавен "Дигитални новатори в образованието" и в него всички учители, обучаващи ученици от 1-ви до 12-ти клас по всички учебни дисциплини, включени в учебните програми на МОН. Всеки преподавател може да бъде номиниран или да се самономинира, в една или повече категории.

Целта на конкурса е да отличи и насърчи използването на добри практики в дистанционното обучение на учениците от 1-ви до 12-ти клас; да открои учителите - дигитални новатори и всички участници в процеса; да популяризира дистанционното обучение и насърчи неговото използване като неизменна част от образованието, обясняват организаторите.

Регистрацията ще започне веднага след обявяване края на извънредното положение. На този етап правим анонс на конкурса, за да може в периода до старта му учителите да могат да подготвят материалите, с които ще кандидатстват. Очаквайте анонс с подробностите за начина на кандидатстване.

Ще се приемат линкове към мнения, референции, коментари от ученици и родители във Facebook, LinkedIn, учебни платформи, получени по имeйл, резултати от тестове, видео материали, линкове към материали и видеоматериали.


Конкурсът ще определи носителите на 4 отличия в следните категории:

1. Иновативен подход за преподаване
 • Интерактивност при преподаването, включване на ученици и техни решения в помощ на преподаването;
 • Използване на специални средства - видео клипове, др. решения в помощ на дистанционното обучение;
 • Игри, викторини и други форми със състезателен елемент.
2. Най-добре посрещната учебна програма от ученици и родители
 • Баланс между преподаване, домашни, проекти и почивки;
 • Метод за оценяване и отличаване /най-добър проект, решение на задача/;
 • Обратна връзка от родители и ученици и коригиращи действия;
 • Степен за усвояване на материала /сравнение на резултати от тестове с предишни години/;
 • Консултации и индивидуална работа с ученици.
3. Технологични иновации
 • Приложение на ИКТ в цялостния обучителен процес - тестове, домашни, визуализация и примери;
 • Допълнителни технологични иновации;
 • Принос за приобщаване към дигиталните технологии на семействата на учениците.
4. Мултиплициране на иновативните учебни решения
 • Многократно използване от други учители и/или училища;
 • Подготовка на учебни материали, покриващи и допълващи учебната програма;
 • Методически материали, подготвени за споделяне с други учители.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X