Кариера

ТУ – София организира трети дистанционен изпит по математика

Владимир Владков

Трети кандидатстудентски изпит по математика с дистанционно присъствие организира на 25 април ТУ - София, след като проведе вече два - на 28 март и 11 април тази година. На предишните два отдалечени изпита са се явили почти 1100 кандидат-студенти, но от учебното заведение не са обявили какви са постигнатите резултати. Изпитът ще се проведе чрез използване на специализирана университетска платформа и приложението Google Hangouts Meet.

Третият изпит ще даде възможност както на кандидати, които досега не са се явили, така и на онези, които искат да повишат своя резултат от предходните изпити. Участниците трябва да имат отдалечен достъп чрез непрекъсната интернет връзка до компютърна конфигурация с налични и работещи видеокамера и микрофон, обясняват от ТУ - София. Допустими браузъри са Chrome, Mozilla Firefox и Opera. Не се разрешава използване на калкулатор и техника за мобилна връзка. Достъпът до други ресурси, вкл. електронни, както и присъствието на други лица в помещението при кандидат-студента по време на изпита, са недопустими.

Продължителността на изпита е 4 астрономически часа, разделени на два модула по 120 минути, като между тях има 15 минути задължителна почивка. Обявяването на резултатите с точките ще се извърши автоматично след приключване на изпита и всеки кандидат-студент ще може да ги види в профила си.

"В сегашната епидемична ситуация отдалеченият конкурсен изпит е най-добрият вариант за всички. Опирайки се на традициите и световния опит, нашият университет Ви предлага този съвременен начин за реализация на Вашите мечти", коментира ректорът на ТУ-София проф. дн инж. Иван Кралов.

Университетът пояснява, че извършва видеонаблюдение по време на провеждане изпита съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и прилагащия се регламент GDPR. Оттам допълват, че "достъп до информацията, събрана с технически средства за видеонаблюдение, имат единствено длъжностни лица ангажирани с дейностите по провеждане на предварителния кандидатстудентски изпит по математика на 25 април 2020 г. След постигане на целите на предварителния кандидатстудентски изпит по математика администраторът ще унищожи цялата информация, събрана чрез използването на технически средства за видеонаблюдение", заявяват от ТУ - София.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X