Кариера

България е 55-то място сред 132 държави по конкурентоспособност на талантите

Александър Главчев

Доклад, измерващ нивата на глобалната конкурентоспособност на таланта в 132 страни и 155 града, публикуваха Adecco Group, един от най-престижните бизнес университети в света INSEAD и Google. Глобалния индекс за конкурентоспособност на талантите (GTCI) за 2020 година отчита влиянието на изкуствения интелект върху естеството на работните места.

Лидери в класацията за 2020 г. са Швейцария, САЩ и Сингапур. Най-високите позиции в GTCI продължават да бъдат заемани от страни с високи доходи, обяснимо с пряката зависимост между индекса и БВП на глава от населението. Европейските страни продължават да доминират, като заемат 17 от 25-те най-високи позиции. При градовете най-високо се нарежда Ню Йорк, следван от Лондон и Сингапур. От останалите градове в топ 10 влизат 3 американски града- Сан Франциско (4-то място), Бостън (5-то място) и Лос Анджелис (9-то място); два европейски града - Париж (7-мо място) и Мюнхен (10-то място) и два източноазиатски - Хонг Конг (6-то място) и Токио (8-мо място).

Страната ни е класирана най-високо по показателите "Глобално знание" и "Задържане на таланти" и по-конкретно в подиндикатора "Начин на живот". В същото време, най-голямото предизвикателство за страната ни остава възможността за привличане на таланти - родни и чуждестранни, въпреки че при него отчитаме и най-голямо подобрение спрямо миналата година. Най-слабото ни звено в него е индикаторът "Външна отвореност".

България е разглеждана в конкуренция с групата от държави в Източна и Южна Европа, които са с високи и средни към високи доходи. Страната ни е на 9-то място в групата на страните със среден към висок доход, което означава, че 75% от страните се класират по-ниско от нея. В голямата класация България е 55-та изпреварва по конкурентоспособност всички съседни държави Румъния (64 позиция), Сърбия (58 позиция), Турция (78 позиция) Северна Македония (89 позиция), но не и Гърция (47 позиция). София пък е на 107-мо място сред разглежданите 155 града.

България по показатели спрямо средните стойности на групата по доход и региона; Източник: Adecco

България по показатели спрямо средните стойности на групата по доход и региона; Източник: Adecco


Стратегиите свързани с изкуствен интелект пък се разработват във всички части на света, водени от двама играчи: САЩ, със своя подход за ненамеса в частни инициативи, и Китай, които са по-загрижени за начините, по които изкуственият интелект може да повлияе на съществуващите политически и икономически отношения. Европа заема по-предпазлива позиция с акцент върху защитата на гражданите, етиката и отговорното управление. Но AI стратегиите за таланти не са единствено въпрос на националните държави. Големи корпорации като Google, Amazon, Alibaba и Tencent създават собствени стратегии за таланти. В това число попадат и отделни градове/ райони, в които се тестват нови AI- базирани инструменти като лицево разпознаване и теленаблюдение, например.

Значението на тези технологии обаче е сериозно и засилва дигиталното разделение, даващо на страните с високи доходи още по-голямо предимство в надпреварата за таланти. Докато машините и алгоритмите продължават да поемат разнообразни задачи и отговорности, и почти всяка работна позиция се преосмисля, талантите стават все по-необходими не само за адаптирането, но и за извличането на стойност от тази трансформираща технология. AI технологиите биха могли да изиграят съществена роля и в решаването на привидно неразрешими глобални проблеми като бедност, ендемични заболявания, изменение на климата и тероризъм.

"Технологиите допълват човешкия фактор в работния свят, а не го заменят. В Adecco Group виждаме, че AI вече разкрива огромни възможности, създавайки много нови работни места, включително такива, които все още не съществуват, и позволява на служителите да изпълняват по нов начин обикновени задачи и дейности. За да сме конкурентоспособни в тази бързо променяща се среда, новите умения и компетенции са жизненоважни. Това означава, че организациите и правителствата трябва да се съсредоточат върху повишаването на квалификацията и преквалификацията, за да помогнат на кадрите днес да се превърнат в служители, готови за възможностите, които бъдещето ще донесе.", коментира Ален Дехаз, Главен изпълнителен директор на Adecco Group.

Пълният доклад може да изтеглите от сайта на Adecco България – https://bit.ly/3aJ1Wqc.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X