Кариера

Иван Кралов е новият ректор на ТУ– София

Мария Динкова

Проф. дн инж. Иван Кралов е новият ректор на Техническия университет – София. Досегашният зам.-ректор по научна и приложна дейност беше избран днес на балотаж от Общото събрание на висшето учебно заведение за мандат от декември 2019 до ноември 2023.

Като своя основна стратегическа цел за следващите четири години Кралов посочва превръщането на ТУ-София от утвърден национален лидер в техническото образование и научните изследвания в разпознаваем и конкурентен европейски образователен и изследователски център и включването му в европейска мрежа от университети. Сред основните приоритети на новия ректор ще бъдат повишаването качеството на обучението и научните изследвания, постигането на по-голяма международна разпознаваемост, цялостно интегриране на студентите в живота на университета, както и активно привличане на чуждестранни студенти.


Проф. дн инж. Иван Кралов

Проф. дн инж. Иван КраловПо образование Кралов е машинен инженер, доктор на науките, професор. Завършил е специал­ност "Технология на машиностроенето и металорежещи машини" в Техническия университет – София през 1994. Защитил е дисертация ("доктор") през 1999 в научно направление "Динамика, якост и надеждност на машините" и дисертация ("доктор на науките") през 2019 в научно направление "Приложна механика".

Постъпва в ТУ – София през септември 1999 и до декември 2005 заема академичните длъжности асистент, старши асистент и главен асис­тент в катедра "Механика". От януари 2006 е избран за доцент, а от май 2014 за професор в същата катедра.

Заемал е следните административни длъжности в ТУ – София: ръководител на лаборатория "Вибрации и акустичен шум", от февруари 2008 до март 2011 - зам.-ръководител на Научно-изследователския сектор, а от април 2011 до настоящия момент - Зам.-ректор по научна и приложна дейност на университета.

Автор и съавтор на повече от 130 научни публикации, патенти и полезни модели.

Председател на секция "Технически науки" и зам.-председател на Съюза на учените в България. Председател и член на организационните и научни коми­тети на няколко национални и международни конференции.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X