Кариера

Ректорът на ТУ – София ще бъде избран след балотаж другата седмица

Иван Гайдаров

На състоялото се на 24 октомври 2019 г. Общо събрание на Техническия университет – София Ректорът на университета чл.-кор. проф. д.т.н. инж. Георги Михов изнесе годишен отчетен доклад за периода ноември 2018-октомври 2019 г. Проведе се избор за нов четиригодишен мандат на ръководните органи на университета - ректор, председател и зам.-председател на Общото събрание, членове на Академичния съвет и членове на Контролния съвет. Нито един от петимата кандидатите за ректор не получи мнозинство от гласовете на членовете на Общото събрание.

На балотаж отиват двамата кандидати, получили най-много гласове - проф. д.т.н. инж. Иван Кралов – настоящ зам.-ректор по научна и приложна дейност и проф. д-р инж. Любомир Димитров – настоящ зам.-ректор по учебна дейност и акредитация.

Общото събрание на Техническия университет – София ще гласува отново за избор на ректор на 30 октомври 2019 г.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X