Кариера

"Райхле и Де-Масари България Пръдакшън" търси млади инженери в ТУ

Иван Гайдаров

"Райхле и Де-Масари България Пръдакшън" ЕООД, глобален разработчик и доставчик на системи за висококачествени комуникационни мрежи, търси млади инженери в Техническия университет в София. Компанията участва с щанд на изложението "Дни на кариерата" във висшето учебно заведение, които се проведоха в периода 15-16 октомври 2019 г. На информационния щанд на "Райхле и Де-Масари България Пръдакшън" ЕООД се представиха фирмата и стажантските програми "Инженерна Академия", и "Ready & Motievated".

"Инженерна Академия" е едногодишна стажантска програма за професионална подготовка в реална работна среда на инженерни специалисти. Академията дава възможност за придобиване на професионален опит в следните направления: Локален инженеринг, Качество, Глобален инженеринг и Развойна дейност. Целевата аудитория са завършващите 3-та година обучение в инженерна специалност студенти или към вече завършили инженери, които са придобили или предстои да придобият бакалавърска или магистърска степен през тази година. Кандидатите трябва да бъдат ориентирани към постигането на резултати, да са аналитични, проактивни и жадни за нови знания и умения, и да работят добре в екип.

Стажантска програма "Ready & Motievated" се провежда за 6 месеца в периода юли-декември. В нея студентите се включват в предизвикателни проекти и придобиват първоначален опит в обслужващите отдели на "Райхле и Де-Масари България Пръдакшън" ЕООД. Това са отделите "Човешки ресурси", "Закупуване", "Планиране", "Обслужване на клиенти", "Финанси" и IT.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X