Кариера

ITU и Cisco стартират инициатива за дигитална трансформация

Иван Гайдаров

ITU (International Telecommunication Union), в партньорство със Cisco, стартира инициатива, наречена Digital Transformation Centers, която цели да предостави на хората уменията, необходими за ефективно участие в днешното дигитално общество и икономика. Чрез тази инициатива двете организации ще работят с мрежа от институции за изпълнение на програми за обучение по дигитални умения в специфични области на технологиите.

Предоставянето на обучение за придобиване на подобни умения е от ключово значение за преодоляване на дигиталното разделение. Дигиталните умения са необходими на всички нива - на основно ниво, за да се подпомогнат хората да се свържат и да се възползват от възможностите на интернет услугите и приложенията; на средно ниво, за да помогне на студентите и търсещите работа да придобият необходимите умения, изисквани от дигиталната икономика; и на високо ниво, за да се стимулира увеличаването на групата от експерти в областта на ИКТ и да се отговори на нуждите на индустрията.

Тази инициатива е насочена към хората, които се нуждаят от основни умения за използване на различни дигитални инструменти и достъп до електронни услуги, както и към тези, които се стремят да подобрят своите основни умения. Тя също така е насочен към предприемачите, които желаят да развиват своя бизнес, и подпомага създателите на политики при формулирането и прилагането на програми, свързани с дигиталните умения. Общата цел на Digital Transformation Centers е да се даде възможност за успешен национален процес на дигитална трансформация.

За да постигне предварително заложените цели, инициативата ще разчита на партньорството на много заинтересовани страни.

"Ние сме развълнувани от възможността да си партнираме с ITU в инициативата за изграждане на центрове за дигитална трансформация, които ще използват мрежата на Cisco Networking Academy за подготовка на хора с умения в областта на технологиите, както и в предприемачески области, в които обучението и дизайнерското мислене, основани на проекти, са от критично значение", казва Лаура Куинтана, вицепрезидент и генерален мениджър на Cisco Networking Academy, и добавя: "Целта на Cisco е да помогне на държавите за тяхната дигитална трансформация и да ускори икономическия им растеж, а сътрудничеството между нашата компания и ITU ще бъде от ключово значение за осигуряването на необходимия човешки капитал за подкрепа на тази трансформация."

За да стартират инициативата, ITU и Cisco ще ситуират 10 центъра за дигитална трансформация, които ще участват в първата фаза на проекта, която ще продължи 18 месеца и ще започне януари 2020 г. Избраните центрове ще бъдат разположени в районите на Америка, Африка и Азиатско-Тихоокеанския регион ,

"Днес половината свят е онлайн, но обикновеното свързване няма да реши предизвикателствата, които стоят пред развитието на света", казва Дорийн Богдан-Мартин, директор на Бюрото за развитие на телекомуникациите в ITU. "Изследванията показват, че липсата на дигитални знания и умения се очертава като основна бариера пред възприемането на интернет, дигитално включване и дигиталната трансформация, особено в развиващите се страни. Новата ни инициатива е предназначена да засили ефективността на текущите дейности в областта на развитието на капацитет чрез предоставяне на програми за обучение, насочени към посрещането на местните нужди и адресирането на технологичните тенденции", добавя той.

Инициативата Digital Transformation Centers ще допълни кампанията Digital Skills for Jobs на ITU, която е част от Global Initiative on Decent Jobs for Youth и пряко допринася за постигане на целите на Програмата за устойчиво развитие 2030 г. Тя също така ще допълни съществуващата мрежа от Центрове за върхови постижения на ITU, която осигурява обучение на специалистите в областта на информационните технологии, както и усилията на ITU за осигуряване на дигитална трансформация на национално и регионално ниво.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X