Кариера

БАН ще финансира 15 учебно-изследователски общности за ученици

Мария Динкова

Ученическият институт на БАН (УчИ-БАН) ще финансира 15 малки учебно-изследователски общности (МУИО) през учебната 2019 – 2020. Основната цел на инициативата е да бъдат открити ученици с интерес към науката, да се развие изследователският подход в образованието и да се усъвършенстват уменията на участниците за представяне на резултати пред публика.

В общностите учениците ще имат възможност да работят по един или няколко проекта, ръководени от утвърдени в научната област преподаватели. Девет от тях ще бъдат от сферата на естествените науки, технологиите, инженерството и математиката, а останалите - от хуманитарните и обществени науки. С разработените проекти участниците ще кандидатстват в Ученическата научна сесия на УчИ - БАН през 2020 година.

Финансирането на 15-те малки общности е осигурено от Министерството на образованието и науката по програма "Образование с наука". Заявления за създаване на малки учебно-изследователски общности се приемат до 15 октомври 2019. Повече информация и документи за кандидатстване може да видите на интернет страницата на БАН http://www.bas.bg/2019/09/11/конкурс-за-формиране-на-малки-учебно-и/
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X