Кариера

Приключи вторият етап от обучението на преподаватели по програма "Сиско мрежова академия"

Иван Гайдаров

На 10 септември 2019 г. приключи вторият етап от безплатното обучение на преподаватели по ИКТ по програмата "Сиско мрежова академия".
Обучението е част от създадената през октомври 2018 г. от Българската асоциация на мрежовите академии (БАМА), като официален координатор на Сиско академиите в България, в партньорство с Българската стопанска камара (БСК), която цели изграждането на 20 Сиско академии в професионални училища в цялата страна и обучение на 80 инструктори.

На 10 февруари 2019 г. 43 преподаватели успешно приключиха първия етап от обучението си по "IT Essentials - Основи на информационните технологии", който дава общи познания за информационните технологии, въведение в мрежите, компютърна поддръжка, безопасност при работа с компютри, асемблиране на компютри, инсталиране и деинсталиране на различен софтуер, включително операционни системи, локализиране на проблеми и отстраняването им.

На 10 септември 2019 г. приключи и вторият етап от безплатното обучение на преподавателите за курса "CCNA Routing&Switching"(Cisco Certified Network Associate - Сертифициран от Сиско сътрудник за работа с мрежи), в който участваха 40 преподаватели, които получиха задълбочени познания по теоретичните основи на мрежите и мрежовите устройства, както и практически умения за работа с тях - как да инсталират и конфигурират маршрутизатори и комутатори в локални и по-големи мрежи, да откриват и отстраняват проблеми, да оптимизират мрежите и да се грижат за сигурността и защитата от атаки.

Обучението по CCNA приключи с успешното полагане на финален изпит от 35 преподаватели, като те получиха и сертификат за преминато обучение с 1 квалификационен кредит от БСК, която е одобрена да предоставя обучение на педагогически специалисти със Заповед на Министъра на образованието РД 09-2753 от 14.07.2017 г.

Идеята на проекта е на следващ етап да започне и обучението на учениците в 2-те професионални училища, съответно - по IT Essentials и CCNA.

Вече има и училища, които са планирали обученията на техни ученици по програмата Сиско мрежова академия да стартират още през учебната 2019/2020 г. Такива са Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации в гр. Бургас и Професионалната гимназия по електроника и химични технологии в гр. Плевен.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X