Кариера

Телерик Академия отваря приема за три програми за ИТ кариерен старт

Иван Гайдаров

Телерик Академия стартира приема за три от програмите си Telerik Academy Alpha, които подготвят участниците за кариера в областта на софтуерното инженерство. Същевременно за първи път напълно начинаещите ще могат да участват в присъствени безплатни курсове по основи на програмирането, които Телерик Академия организира в учебния си център в София през октомври и ноември.

"С програмите ни за кариерен старт целим да помогнем на повече хора да се реализират в една от най-перспективните индустрии и да подпомогнем развитието на ИТ сектора. Разбираме, че изискването ни за базови познания по програмиране на входа може да откаже част от начинаещите. Затова за тях въвеждаме на място безплатен курс по основи на програмирането, който не изисква технологично образование или опит и ще ги отведе по пътя към успешна ИТ кариера. Кандидатите с предварителни знания могат да пропуснат присъствената подготовка и да се явят директно на един от двата приемни изпита", коментира Александра Мечкова, изпълнителен директор на Телерик Академия.

Кандидатстване

Желаещите е необходимо да подадат автобиография и кандидатура на сайта на Телерик Академия до 8 ноември за Alpha Java и до 22 ноември за Alpha .NET и Alpha JavaScript и да преминат кратък онлайн когнитивен тест. След това да се явят на входен изпит, който изисква
базови познания по програмиране.

Кандидатите с технологично образование или опит могат да участват в предварителен (earlybird) изпит. При успешно представяне ще си гарантират от рано място в програмата, а в противен случай имат втори шанс да се подготвят допълнително и явят на редовен изпит.

Безплатен курс по програмиране за напълно начинаещи

За напълно начинаещите Телерик Академия организира безплатни присъствени курсове по основи на програмирането. В малки групи и с индивидуален подход на преподаване, участниците ще усвоят поетапно фундаменталните познания в областта, стартирайки с инсталиране на необходимата среда, опознаване на основните понятия и писане на първите програми.

Продължителността на обученията за начинаещи е 5 седмици, като ще се провеждат в събота или неделя по 3 часа. Участието в тях е безплатно и не изисква предварителни познания по програмиране. Необходима е завършена кандидатура за една от програмите Telerik Academy Alpha и решен когнитивен тест до началото на м. октомври. Участниците в курса ще бъдат селектирани на база на тяхната мотивация и цялостното им представяне.

Подготовка за кариерен старт в ИТ

Telerik Academy Alpha е 6-месечна, интензивна програма за ИТ кариерен старт. Трите обучения, чийто прием вече е активен, се фокусират върху най-популярните технологии в света: Java, JavaScript и .NET и предстои да стартират през декември 2019 г. и януари 2020 г.

В рамките на програмите участниците усвояват най-новите технологии, универсално приложими концепции и най-добри практики, които могат директно да приложат на работното място. Учейки от опитни лектори и ментори от индустрията, те се въоръжават с търсените от бизнеса умения и работят по практически задачи и проекти, зададени от водещи технологични компании. Участниците също надграждат личностните си умения и се подготвят за кандидатстване за работа с помощта на експерти в обучението и развитието на таланта.

Професионална реализация

Бързият кариерен старт в ИТ с малко или без предишен опит в областта е постижим. Според проучване сред възпитаниците на Телерик Академия, 70% започват работа до 1-2 месеца след завършване на програмата, малко след което и останалите. От избралите да се реализират в една от над 60 компании от партньорската ѝ мрежа, 90% биват наети до втория месец от края на обучението си.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X