Кариера

Огнян Траянов пак е председател на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН

Владимир Владков

Огнян Траянов бе преизбран единодушно за председател на сдружението Българска мрежа на Глобалния договор на ООН, която действа много активно в областта на корпоративната социална отговорност и устойчивото развитие. Организацията обединява на доброволен принцип широк кръг компании и организации, които са приели целите за устойчиво развитие на ООН като своя стратегия, мисия и основен механизъм за преодоляване на основните социални и екологични предизвикателства, които глобализацията води след себе си.

„Постигнахме първата голяма цел, която си поставихме – да имаме интересни, вдъхновяващи, мотивиращи проекти. Те са смисълът на съществуването ни и са признати на национално и на международно ниво. Доказа се, че тези основи, върху които изградихме нашата организация, а именно колективни проекти като фундамент за структуриране на една организация, както и за стратегическо планиране и управление, се възприеха като добра практика. Продължаваме да работим и помагаме, за да покажем, че бизнесът е съзидателна сила”, заяви Огнян Траянов по време на заседанието.

Посредством участието си в колективни социални проекти компаниите могат да бъдат инструмент за добро. Признание за успешното прилагане на стратегиите, заложени в Глобалния договор на ООН, са националните и международните отличия, които Българската мрежа е заслужила с активната си работа по развитието на устойчиви проекти и инициативи.

Глобалният договор е платформа на ООН, обединяваща частния сектор за насърчаване на обществената отговорност на бизнеса и превръщането на глобализацията в позитивна сила. Към 2019 г. на международно ниво Глобалният договор на ООН обединява на доброволна основа над 10 000 компании и над 3000 бизнес асоциации, неправителствени организации, академични институции и градове от над 160 страни в мрежа за размяна на най-добри практики и сдружаване. Българската мрежа на Глобалния договор на ООН вече 5 години дава своя принос за постигането на целите за устойчиво развитие на ООН и е една от най-бързо развиващите се мрежи в Европа.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X