Кариера

Конференция в ТУ-София обсъжда бъдещите технологии за достъп до интелигентни инфраструктури

Владимир Владков

Днес благодарение на цифровите технологии, градовете, пътищата, предприятията и домовете се превръщат в интелигентни информационни центрове, използващи най-разнообразни комуникационни сценарии. Сред тях са мултимедийни комуникации, комуникации между хора и устройства, и други, които водят до нови предизвикателства. Именно те във фокуса на четвъртата международна конференция „Бъдещи комуникационни технологии за достъп до повсеместни и интелигентни инфраструктури“. (FABULOUS 2019). Тя се провежда в България в ТУ – София за първи път и е под мотото „Глобализация чрез модерни цифрови технологии“.

Събитието събира на едно място световноизвестни учени, експерти, изследователи, иноватори и студенти, които обменят знания и идеи за най-новите цифрови и безжични технологии за иновативни и устойчиви решения за повсеместни и интелигентни комуникационни инфраструктури. „На конференцията ще бъдат представени новости за актуалните ключови цифрови технологии като 5G безжични комуникации, Интернет на нещата (IoT), изкуствен интелект, облачни изчисления, Големи данни, виртуална и добавена реалност", твърдят организаторите.

Конференцията е организирана от Европейския алианс за иновации (EAI) с подкрепата на Телелинк Лабс и Факултета по телекомуникации на Технически университет – София. ЕAI е организация с нестопанска цел и същевременно професионална общност, създадена в сътрудничество с Европейската комисия. Целта на алианса е укрепване на глобалните изследвания и иновации и насърчаване на сътрудничеството между европейските и международните ИКТ общности. Алиансът EAI се стреми да насърчава върховите постижения в областта на научните изследвания и иновациите на принципите на прозрачност, обективност, равенство и откритост. „Водещият принцип е сътрудничеството в общността за създаване на по-добри изследвания, осигуряване на справедливо признаване на върховите постижения и превръщане на най-добрите идеи в иновативни продукти“, обясняват от ТУ – София.

С глобална мрежа в 10 държави и 18 години опит Телелинк предлага богат набор от иновативни услуги и решения за изграждане на мрежи, системна интеграция, сигурност, автоматизация, „умни градове“, R&D и образование. Телелинк Лабс изгражда 5G център за компетентност и тестови полигон, където ще се провеждат обучения и развойна дейност в областта на 5G технологиите, услугите и приложенията.

Факултетът по телекомуникации при ТУ - София е водещ в България, като в него се обучават магистри и бакалаври в областта на комуникационните технологии. В неговата структура има научно-изследователски лаборатории, в които докторанти, млади учени и студенти извършват изследвания и работят по научни проекти в областта на най-новите цифрови комуникационни мрежи и системи.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X