Кариера

Пролетната научна сесия на ФМИ ще представи и разработки в областта на графена

Владимир Владков

Доклади върху 91 научни разработки ще бъдат изнесени по време на традиционната Пролетна научна сесия на Факултета по математика и информатика (ФМИ). Тя ще се проведе на 16 март 2019 г и ще премине под знака на 130–годишнината от създаването на факултета. От 10:00 до 17:30 ч. в залите на ФМИ академичният състав на факултета и учени от чужбина ще представят своите научни постижения.

Темите са разнообразни, както и научните направления, в които работят учените. Докладите обхващат проучвания в областта на алгебрата, геометрията и топологията, обучението по математика и информатика, стохастиката, оптимизацията и моделирането, големи масиви от данни, софтуерни екосистеми, ИКТ в науката и сигурността. Има и разработки в сферата на специфични задачи при управлението на роботи.

Специална секция е посветена на представянето на научни разработки по проект УНИТе. В тази секция учени – членове на екипа по проекта ще представят конкретни резултати свързани с използването на инфраструктурата на изграждащия се Център за върхови постижения с разпределена инфраструктура. Участниците ще имат възможност да се запознаят с моделите на йонно облъчване на графен върху подложка и на адсорбция на метални клъстери върху дефектни нанотръби. Ще бъде представен и анализът на плазмен факел за създаването на био- и медицински приложения.

Научните доклади, одобрени от рецензентите и представени по време на сесията, ще бъдат публикувани в специален том на Годишника на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“.

Организационният комитет на Пролетната научна сесия на ФМИ отправя любезна покана към широката академична общност и към всички заинтересовани да станат участници в този форум.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X