Кариера

JobCare ще улесни наемането на хора с увреждания

Владимир Владков

JOB CARE се администрира от "БИТСП-проектни консултанти" ООД в сътрудничество със сдружение "Балкански институт по труда и социалната политика". Експертите от екипа на двете организации вече близо 20 години работят по проблемите на заетостта на хората с увреждания. Професионалният опит на двете организации е изградил разбиране към потребностите, проблемите и възможностите на хората с увреждания и други групи в неравностойно положение на пазара на труда и потребностите, притесненията и съображенията на работодатели за наемането на такива хора.

Основни бизнес предизвикателства

Над 465 хиляди са българите с трайни увреждания в работоспособна възраст, но само 30,7 на сто от тях работят, докато средното за Европейския съюз ниво е над 47%, а в страни като Португалия и Латвия над 51% от хората с увреждания изпълняват различни задачи. Именно връщане на трудовия пазар на голяма част от неактивните хора с увреждания, които дори не са „видими“ за бизнеса, е основата цел на новата уеб платформа Job Care, разработена по европейски проект, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА
 • Име на проекта: „Транснационално сътрудничество за подкрепена заетост и виртуален пазар на труда за хора с увреждания 
 • Възложител/Бенефициент: „БИТСП – Проектни консултанти“ ООД 
 • Изпълнител: Scale Focus
 • Локации: цялата страна 
 • Стартиране/приключване на проекта: 01.11.2017 – 31.12.2018 г. 
 • Бюджет на проекта: 199 829,72 лв.,
  вкл. 189 838,23 лв. европейско финансиране и 9991,49 лв. национално  
 • Категория: Централна администрация

„Хората с увреждания често имат уникални умения, с които ще са полезни и за обществото, и за фирмите, не само на себе си. Но в работодателите има една вътрешна съпротива, които смятат, че наемането на такива хора ще им създаде само проблеми, а всъщност не е така. Фирми, които са наели човек с увреждания, след 1 година са убедени, че са постъпили правилно“, заяви Иван Нейков, председател на Балкански институт по труда и социалната политика, при представянето на платформата. Според него, при днешния недостиг на работна ръка в редица сектори от икономиката хората с увреждания в трудоспособна възраст представляват огромен неизползван потенциал. „В страни като Латвия например са разбрали, че всеки човек е ценен и затова са успели да привлекат с различни мерки хората с увреждания. У нас потенциалът е за поне 120 000 нови работни места. Разработихме платформата така, че тези 120 000 нови работници да се появят в „полезрението“ на работодателите и предприемачите, те да разберат какво могат тези хора, какви са специфичните им умения, а не какво точно увреждане имат и какво НЕ могат да правят“, обясни Нейков.

Използваните за платформата технологии включват HTML, CSS, JQuery, JavaScript и WordPress. "Платформата има възможност за едновременни сесии – инфраструктурата е изградена по изключителен начин и е планирано да обслужи възможно едновременно най-много потребителски сесии в пикови часове, обясняват от Scale Focus. - Oбщият брой поддържани потребители е неограничен."


Цели на JobCare:

 • Мащаб на инициативата. „Това не е бутиков проект, който ще наеме 20, 30 или 50 души еднократно и след това ще отчете успешно приключване. Има нужда и от подобни проекти, но нашата платформа се стреми да намери устойчиво решение на проблема. Добрият пример за успешно постоянно наемане на хора с увреждания би създало „снежна лавина“, привличайки и други работодатели, и други хора с увреждания“, обясни Нейков.

 • Интегрирани услуги. „У нас много рядко се прави оценка на потенциала на хора с увреждания. JobCare дава възможност за такава оценка, било то чрез добри практики от чужбина, или като методология, избрана от конкретната фирма, търсеща да наеме персонал“, допълни Йордан Димитров, управител на „БИТСП – проектни консултанти“, която администрира JOB CARE в сътрудничество със сдружение „Балкански институт по труда и социалната политика“. Експертите от екипа на двете организации вече близо 20 години работят по проблемите на заетостта на хората с увреждания.

 • Специализация. Персоналната оценка на всеки кандидат може да покаже ценното във всеки човек, а оценката и на работното място и на работните процеси би дало яснота точно къде този човек ще бъде полезен и за кои работни задачи. Понякога се налага някои работни процеси да бъдат преработени, така че да се „извлече“ максимумът от възможностите на дадения човек с увреждания, обясни Йордан Димитров. Засега мащабът на тези персонални услуги е ограничен, като 15-20 специалисти могат да предложат такива услуги на 50-100 човека. В бъдеще технологиите с изкуствен интелект и машинно знание ще помогнат за разширяване на обхвата на тези услуги, заяви Димитров.

 • Различни форми на заетост. „Работодателите често не искат да наемат хора с увреждания на трудов договор, защото има случаи на правни спорове и дела в съда. Затова праните отдели във фирмите често съветват ръководителите, да не си „слагат таралеж в гащите“. Но има различни форми на заетост – граждански договори, почасова работа, самонаети лица“, допълни Иван Нейков.

 • Професионални посредници между организациите на хора с увреждания и работодателите и техните организации.

 • Коучинг и за работодателите, и за потенциалните служители.

Потенциал за развитие

Развитие на услуги за оценка на професионална пригодност, професионално ориентиране, трудово-правни консултации и коучинг на лица с увреждания.

Развитие на услуги за работодатели, включително професионална пригодност на потенциални служители, трудово-правни консултации, коучинг на работодатели, оценка на работното място, редизайн (препроектиране) и адаптиране на работните места.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X