Кариера

Европейски проект внедрява роботиката в иновативни училища

Владимир Владков

Роботиката и новите технологии ще се прилагат в масовото и специалното образование, показват резултатите от европейски проект за иновативно образование, базирано на роботиката и информационните технологии, реализиран от Института по роботика към БАН съвместно с Технологичния институт на Източна Македония и Трaкия в Кавала (Гърция) и Университета в Сплит (Хърватия).

Другата цел на проекта, финансиран по програмата на Европейския съюз за стимулиране развитието на Дунавския регион (EUSDR, DSPF) и Виена, е създаване на регионална мрежа от специалисти за партньорски инициативи и обмен на знания, както и полагане на основите за бъдещ стратегически проект, свързан с въвеждането на иновативни технологични решения за подобряване на цялостния образователен процес.


Европейски проект внедрява роботиката в иновативни училища

© Владимир Владков, Computerworld.bg

В рамките на проекта са разработени въпросници и са проведени анкети в страните участнички - България, Гърция, Хърватия, Великобритания, Франция, Черна гора, Италия и Австрия, както и представители от повече от 15 организации. Основата цел на анкетите е проучване на нагласите на учители, родители и експерти към евентуалното въвеждане на нови роботизирани технологии в образователните институции. Хуманоидните и нехуманоидни роботи, виртуалната и добавената реалност и други технологии за развитието на децата се възприемат положително от учители, родители и експерти, показват резултатите от тези анкети.

Друг важен резултат от проекта е детайлният анализ на съществуващите технологии и тяхната приложимост по ключови критерии за четири възрастови групи – 5 - 6 г.; 7 до 9 г.; 10 до 12 г. И 13 до 16 г. Критериите включват: цена и надеждност; необходимост от допълнителни обучения за учителите; в каква степен подпомагат визуалната ориентация и мобилността; когнитивните умения; уменията за решаване на проблеми; кооперативната игра и социалните умения; емоционалната интелигентност; мотивацията за обучение и др.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X