Кариера

Онлайн платформата JobCare ще улесни наемането на хора с увреждания

Владимир Владков

Владимир Владков

Над 465 хиляди са българите с трайни увреждания в работоспособна възраст, но само 30,7 на сто от тях работят, докато средното за Европейския съюз ниво е над 47%, а в страни като Португалия и Латвия над 51% от хората с увреждания изпълняват различни задачи. Именно връщане на трудовия пазар на голяма част от неактивните хора с увреждания, които дори не са „видими“ за бизнеса, е основата цел на новата уеб платформа Job Care, разработена по европейски проект, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

„Хората с увреждания често имат уникални умения, с които ще са полезни и за обществото, и за фирмите, не само на себе си. Но в работодателите има една вътрешна съпротива, които смятат, че наемането на такива хора ще им създаде само проблеми, а всъщност не е така. Фирми, които са наели човек с увреждания, след 1 година са убедени, че са постъпили правилно“, заяви Иван Нейков, председател на Балкански институт по труда и социалната политика, при представянето на платформата. Според него, при днешния недостиг на работна ръка в редица сектори от икономиката хората с увреждания в трудоспособна възраст представляват огромен неизползван потенциал. „В страни като Латвия например са разбрали, че всеки човек е ценен и затова са успели да привлекат с различни мерки хората с увреждания. У нас потенциалът е за поне 120 000 нови работни места. Разработихме платформата така, че тези 120 000 нови работници да се появят в „полезрението“ на работодателите и предприемачите, те да разберат какво МОГАТ тези хора, какви са специфичните им умения, а не какво точно увреждане имат и какво НЕ могат да правят“, обясни Нейков.

Иван Нейков, председател на Балкански институт по труда и социалната политика и бивш социален министър

Според него новите технологии са естествен съюзник в тази кауза, която е важна и за самите хора с увреждания, и за фирмите, които си търсят кадри, и за обществото като цяло. „Вече не е екзотика да се работи от дома, а платформи като JobCare улеснява контакта между страните, срещайки интереса на работодатели с капацитета на хората с увреждания. Те могат да полагат нов вид труд, при различни условия, правна форма, тип задачи, които не са съществували преди 20-30 години“, обясни Нейков.


Онлайн платформата JobCare ще улесни наемането на хора с увреждания

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Тези хора имат нужда не само от подкрепа от обществото за своите лични нужди. Чрез връщането си в работния процес те поемат грижа за себе си, започват да внасят осигуровки и се чувстват равнопоставени на останалите 90% от обществото, заяви още бившият социален министър Иван Нейков. „Някои фирми смятат, че да наемат незрящ човек например, ще е признак на съчувствие, вид куртоазия дори. А това е дълбока самозаблуда, лишаваща ги от сериозни икономически капацитети. Например лице с увредено зрение участва успешно в ранно диагноцистиране на рак на гърдата при жените, благодарение на своята свръхчувствителност. Ако бъде обучен добре, той ще може да извършва профилактика за рак на гърдата много по-добре от редица зрящи професионалисти“, каза Нейков, цитирайки данни от Германия. В други случаи рутинните операции изморяват бързо обикновените работници, а има хора с ментални затруднения, за които този вид дейност носи удовлетворение.

Цели на JobCare:

  • Мащаб на инициативата. „Това не е бутиков проект, който ще наеме 20, 30 или 50 души еднократно и след това ще отчете успешно приключване. Има нужда и от подобни проекти, но нашата платформа се стреми да намери устойчиво решение на проблема. Добрият пример за успешно постоянно наемане на хора с увреждания би създало „снежна лавина“, привличайки и други работодатели, и други хора с увреждания“, обясни Нейков.
  • Интегрирани услуги. „У нас много рядко се прави оценка на потенциала на хора с увреждания. JobCare дава възможност за такава оценка, било то чрез добри практики от чужбина, или като методология, избрана от конкретната фирма, търсеща да наеме персонал“, допълни Йордан Димитров, управител на „БИТСП – проектни консултанти“, която администрира JOB CARE в сътрудничество със сдружение „Балкански институт по труда и социалната политика“. Експертите от екипа на двете организации вече близо 20 години работят по проблемите на заетостта на хората с увреждания.
  • Специализация. Персоналната оценка на всеки кандидат може да покаже ценното във всеки човек, а оценката и на работното място и на работните процеси би дало яснота точно къде този човек ще бъде полезен и за кои работни задачи. Понякога се налага някои работни процеси да бъдат преработени, така че да се „извлече“ максимума от възможностите на дадения човек с увреждания, обясни Йордан Димитров. Засега мащабът на тези персонални услуги е ограничен, като 15-20 специалисти могат да предложат такива услуги на 50-100 човека. В бъдеще технологиите с изкуствен интелект и машинно знание ще помогнат за разширяване на обхвата на тези услуги, заяви Димитров.
  • Различни форми на заетост. „Работодателите често не искат да наемат хора с увреждания на трудов договор, защото има случаи на правни спорове и дела в съда. Затова праните отдели във фирмите често съветват ръководителите, да не си „слагат таралеж в гащите“. Но има различни форми на заетост – граждански договори, почасова работа, самонаети лица“, допълни Иван Нейков.
  • Професионални посредници между организациите на хора с увреждания и работодателите и техните организации.
  • Коучинг и за работодателите, и за потенциалните служители.

Какво повече дава JobCare?

Работодателите и техните HR отдели, фирмите, търсещи хора за определени позиции, често отделят по-малко внимание на тази група хора с увреждания. Платформата JobCare e фокусирана именно върху тези хора и се стреми да покаже на работодателите какви са уникалните умения на всеки, „Стремим се да постигнем устойчива заетост, а не субсидирана от държавата чрез различни временни програми. Предоставяме и специфични услуги по оценка на работния капацитет на всеки – т.нар. оценка на фунционалните специфики на лицето (ICF), разработен от СЗО.


Онлайн платформата JobCare ще улесни наемането на хора с увреждания

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Силвия Тодорова и Йордан Димитров от "БИТСП - проектни консултанти"

Създаделите на платформата ще търсят партньорства с хора с увреждания и техни организации, с работодатели, с Агенция по заетостта и бюрата по труда, с работодателски и синдикални организации, с образователни институции и с финансиращи организации.“JOB CARE си поставя за цел да подпомогне българският бизнес да привлече нови 120 000 лица с увреждания на пазара на труда, като по този начин степента на заетост достигне поне 62%“, заяви Иван Нейков.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X