Кариера

До 30 ноември се кандидатства в Националния конкурс за STEM науки в училище

Владимир Владков

До 30 ноември 2018 г. учители и ученици могат да участват в Националния конкурс за STEM науки в училище (STEM - Science - Technology - Engineering – Mathematics), който се провежда под мотото „Търси се СУПЕР STEM в твоето училище!“. Целта на този конкурс е да се поощрят талантливи ученици в областта на науките STEM в училище, които са инициативни и любопитни да създават идеи, да творят и да експериментират. Националният конкурс се организира за втора година от EduTechFlag и се подкрепя от водещия в света център за STEM науки - Научния център „Карнеги“ в Пенсилвания, САЩ. Учителките, победители от конкурса през 2017 година - Радка Костадинова и Лиляна Русенова, споделят за новостите и научените добри практики от STEM обучението за преподаватели в центъра „Карнеги“ през юли.

Радка Костадинова е учител по физика и астрономия в СУ „Иван Вазов“ в гр. Вършец, а Лиляна Русенова е преподавател по информационни технологии и програмиране в МГ „Акад. Кирил Попов“ в Пловдив. Лиляна Русенова е завършила магистърска програма „Информатика“ и „Електронна търговия“ във ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“. През последните години тя хоноруван преподавател в същия университет.

 Радка Костадинова, учител по физика и астрономия в СУ „Иван Вазов“ в гр. Вършец


До 30 ноември се кандидатства в Националния конкурс за STEM науки в училище

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Лиляна Русенова. преподавател по информационни технологии и програмиране в МГ „Акад. Кирил Попов“ в Пловдив.


Какво е за Вас националният конкурс „Търси се кой е SUPER STEM в твоето училище!“?

Радка Костадинова: Когато участвахме в първото издание на конкурса - за нас той беше нещо ново, любопитно, изключително интересно и мотивиращо. Можехме без ограничение да разкажем за работата си, да я споделим. Да научим какво правят учениците от страната, да почерпим идеи и вдъхновение.

Лиляна Русенова: Конкурсът е прекрасна възможност за мотивиране на учителите да разширяват познанията си в областта на природните науки и да ги реализират с помощта на математика и програмиране. Конкурсът е предизвикателство към оригиналността на преподавателската мисъл и провокация за креативност в работата с ученици.

 

Разкажете за участието си в конкурса SUPER STEM 2017 и категорията, в която сте победител.

Радка Костадинова: С ученици от школата участвахме в първия конкурс с няколко проекта. Един от тях - проектът „Ератостен“ на школата по астрономия – спечели в категорията за СуперСТЕМ проект за област Монтана. В този проект учениците разказаха за ежегодното участие в световния проект „Ератостен“, иницииран от университета в Буенос Айрес. От 2015 г. насам всяка година по време на равноденствията учениците повтарят опита на Ератостен за измерване радиуса на Земята. Нашите резултати са единствено признати и сертифицирани за България от Университета в Буенос Айрес. Като учител съм победител в конкурса за супер СТЕМ учител – посланик. Победата дължа на номинирането от моите ученици. Ние, участниците в школата по астрономия (аз като учител и учениците ми), сме малка учебна общност, може да се каже, че сме едно цяло. Работим, учим и празнуваме заедно. Чувствата между нас не са само служебни: от двете страни на обучението. Вероятно това е причината за тяхната номинация.

Лиляна Русенова: Идеята за участие възникна спонтанно, след като прочетох в интернет анонс за конкурса, в който могат да участват ученици с интересни идеи, реализация на математически алгоритми, приложими за решаване на практически проблеми. STEM подкрепя тази идея и насърчих учениците ми да представят разработените проекти и да обменят опит и идеи с техни връстници, които се интересуват от програмиране и наука. Новината, че съм избрана за победител, бе голяма изненада за мен, защото тогава разбрах, че моите ученици са ме номинирали.

 

Какво беше най-голямото предизвикателство от обучението Ви в Научния център „Карнеги“ през юли 2018 г.?

Радка Костадинова: Само едно ли? Всяка минута там беше невероятно преживяване! И все пак, методите на обучение от д-р Тони Стит в курса за проектно-базирано обучение.

Лиляна Русенова: Предизвикателство бе идеята да се оценява напредъка на учениците предимно в практически проекти и много малък процент теоретични изпитвания.

 

Кое най-много Ви изненада в Научния център „Карнеги“?

Радка Костадинова: Най-много: Мащабите! Огромните музеи в центъра, това че можеш да пипнеш и експериментираш с всеки експонат, съчетанието на новите технологии с класиката, свободата да правиш всичко, да откриваш, да участваш в експерименти, да чувстваш! Това, че дава възможност родители и децата им, ученици и учителите им заедно да изследват своите възможности, както и научния свят!

Лиляна Русенова: Бях впечатлена от размерите на изложбените площи в които се представя науката по достъпен начин за деца и възрастни.

 

Какво бихте споделили с Вашите колеги учители като добра практика в областта на науките STEM?

Радка Костадинова: Мога да разкажа за дейностите ни по време на работилниците в Научния Център Карнеги: създавахме модели на работи, проектирахме и изработвахме баджове и сувенири, чрез използване на програми и с помощта на лазери. Невероятно впечатление ми направи възможностите на Центъра - базата, за изнесено обучение извън класната стая, където учениците чрез преживяване могат да стигнат до явления и процеси в науката. Мога да споделя и наученото в семинарите и обучението за Проектно-базирано обучение от д-р Тони Стит, споделеният опит на колегите, участвали там.

Лиляна Русенова: Добра практика в образованието е използване на различни и разнообразни ресурси за обучение и оценка, както и разработка на повече практически проекти.

 

Как се промени Вашата преподавателска практика след участието в конкурса SUPER STEM?

Радка Костадинова: Започнах (макар че още е рано за резултати) да прилагам видяното и наученото в работата си. Най-вече методологията на работа.

Лиляна Русенова: Мотивирана съм да прилагам и използвам по-активно и целенасочено проучването и разработка на проекти в обучението и оценката на постигнатите резултати.

 

Според Вас, кои са трите приоритетни дейности, които могат да се подобрят в училище, за да се активизира обучението в областта на STEM в България?

Радка Костадинова: На първо място – материална база. Посещавайки Колежа по ИТ и роботика в Питсбърг, се възхитих на базата, която имат – технологии, роботи, компютри и помещения, дори и на фитнес залата им. В България всеки учител губи енергия и време, за да разработва проекти и търси възможности за подобряване на материално- техническата база. На второ място - мотивация. В смисъл – да има конкурси като SUPER STEM България, в които всеки ученик и учител да могат да участват и поделят своя опит. И да бъдат награждавани естествено - децата имат нужда от поощряване. Организаторът на конкурса в България - д-р Милена Крумова прави това с толкова любов и ентусиазъм, че превръща този конкурс в истински празник! На трето място - обучението но учители и ученици да става в съответствие с новото време - живеем в технологично време, а ползваме методите на класическото образование от 150 години. Трябва промяна на качествено ниво!

Лиляна Русенова: Да се даде приоритет на проектнобазираното обучение, като се застъпят поне по три предмета. Повече инициативи и часове за посещение на научни центрове, технически изложения и приложения на научните изследвания. Квалификация и преквалификация на учителите в комплекса STEM, възможности за добри практики и обмяна на опит между тях. Съвместни дейности между образованието и бизнес средите.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X