Кариера

Над 100 ученици ще учат програмиране в пловдивската гимназия ПГЕЕ

Владимир Владков

Над 100 ученици в Професионалната гимназия по електротехника и електроника (ПГЕЕ) в Пловдив ще се обучават да програмират през предстоящата нова учебна година след редовния прием в гимназията през есента. През изминалата 2017-2018 г. в професионалната гимназия са се обучавали по програмиране 52 осмокласници, като училището е партньор на програмата на МОН „Приложен програмист“ и има амбицията да предостави на учениците съвременни умения в областта на компютърните технологии и програмирането, съобщиха от гимназията.

ПГЕЕ е едно от двете училища в Пловдив, в които се обучават ученици по специалността “Приложно програмиране”. Освен това ИТ компанията PROGRAMISTA предоставя безвъзмездно експертния опит на служителите от вътрешнокорпоративния си образователен отдел и на други експерти от компанията, които преподават на учениците. Те ще обучават учениците от 8 и 9 клас както в часовете по задължителна професионална подготовка, така и извънкласно в „Клуба по програмиране“, сформиран от PROGRAMISTA през 2017 г.

Ръководител на образователния отдел в PROGRAMISTA е Никола Вълчанов, който е и главен асистент в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, преподава на деветокласниците обектно ориентирано програмиране. Преподавателският и управленският състав на гимназията съвместно с Никола Вълчанов са подготвили цялата програма на обучение, както и подхода за възможно най-ефективното усвояване на материала от учениците.

Никола Вълчанов, главен асистент в ПУ „П. Хилендарски“, преподава на деветокласниците обектно ориентирано програмиране.

„Това партньорство е успех най-вече за учениците, тъй като те имат възможността да се учат от теоретичното познание на учителите по информатика, комбинирано с практически примери от професионалния опит на висококвалифицирани експерти, които познават нуждите и изискванията на индустрията. Партньорството ни с ПГЕЕ и с учениците от специалност „Приложно програмиране“ е успех и за индустрията, тъй като става все по-наложително тези деца да са подготвени още след гимназията да влязат в корпоративния свят на ИТ сектора. Само бизнесът може да помогне за това и се надяваме, че и други компании ще подпомогнат учителите за обучението на учениците по програмата“, заяви Никола Вълчанов.

„Вече втора година благодарение на „Клуба по програмиране“ нашите ученици имат възможност да видят реалната работна среда. Това ще ги направи успешни и конкурентоспособни бъдещи програмисти“, допълва директорът на ПГЕЕ Стоянка Анастасова.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X