Кариера

Електронното съдържание и технологии само допълват арсенала на модерния учител

Владимир Владков

Владимир Владков

Много от днешните ученици знаят дори повече от учителите си за смартфони, социални мрежи, хакери, компютърни технологии, пароли. Същевременно анализатори прогнозират, че в обозримо бъдеще редица професии ще изчезнат, а хората ще бъдат заменени от роботи или програми с изкуствен интелект, включително за преподаване на персонализирани знания и умения. Учителската професия обаче няма да изчезне, напротив, ролята на учителя като организатор на учебния процес, помощник и съветник ще става все по-важна, включително с помощта на модерни образователни технологии, безплатни и платени приложения, специализирани решения като като интерактивни дъски и масови продукти като смартфони и таблети.

Именно ролята на учителите и достъпността на електронното учебно съдържание бе една от важните теми, обсъждани по време на 14-ата Национална конференция по е-образование, организирана от ICT Media с подкрепата на Представителството на Европейската комисия в България и със съдействието на Министерството на образованието и науката (МОН), в партньорство с Huawei Technologies България и Ingram Micro.

 

Електронното учебно съдържание

е заложено в Закона за предучилищното и училищно образование, като учебниците могат да бъдат хартиени или хартиени с електронен вариант, а помагалата може и да са само печатни, печатни с електронен вариант или само електронни, обясни Пенка Иванова, директор на дирекция „Учебници и училищна документация“ в МОН. Според закона, „електронно четим учебник” е електронен продукт със съдържание, напълно идентично със това на одобрения учебник. Същевременно „електронното издание” е информация, представена в цифрова форма, чрез използване на общоприет стандарт за нейното визуализиране. „Електронният вариант дава възможност за самооценка на знанията, за включване на аудио файлове, което е особено полезно за обучение по чужди езици“, каза Иванова.

Пенка Иванова, директор на дирекция „Учебници и училищна документация“ в МОН. Снимка: Юлия Лазарова

Една от мерките, предприети от министъра на образованието Красимир Вълчев за учебната 2017/2018, е осигуряване на безплатни електронно четими учебници по всички предмети за всеки ученик, а МОН е предоставило около 3 млн. лева за училищна шакфчета. „По този начин може да се олекоти тежката днес ученическа раница, като учениците могат да оставят учебниците си в шкафчета в училище, а у дома да се подготвят по електронните им варианти“, добави Иванова.

Предстои доизграждането на Национална електронна информационна система за предучилищно и училищно образование (НЕИСПУО), която ще събира, обработва, използва и съхранява информацията в системата на образованието (предучилищен етап и училищно образование). В нея ще има няколко електронни модула със съответните регистри към тях - „Институции“, „Документи за дейността на институцията“ и модул „Деца и ученици“. „Предстои провеждане на процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител за разработка, внедряване и поддръжка на системата. Техническите спецификации, заложени по този проект, за получили одобрение от ДАЕУ, като очакваме до края на 2020 г. да бъдат внедрени всички модули“, заяви Иванова.

Съществен напредък за облекчаване на учителите и учениците е въвеждането на електронен дневник. Много училища са избрали само този вариант, макар че има и училища, които водят паралелно и хартиения вариант. Електронният дневник на практика е облачно приложение, в което освен оценките, забележките и похвалите за даден ученик, се записва и програмата, има и раздел за дискусии между учителя и родителите.

Облачните технологии и мобилните приложения

стават все по-популярни сред учителите, тъй като не само дават възможност за привличане и задържане на вниманието на учениците, но и облекчават подготовката за урока, изпитването и проверката на знанията им, коментира Мирела Петкова, старши учител по география и икономика в столичното 19. СУ „Елин Пелин“. Самото училище стана пример как новите методи и амбициозните учители могат да променят облика и отношението към образованието. „През 2011 г. 19. СУ имаше едва 270 ученика, но след като спечели проект на фондация „Америка за България“ и подкрепа от оператора Telenor, то се превърна в център за създаване на лидери, заяви сегашният директор на училището Клара Арабаджиева във видеообръщение към участниците в конференцията. Освен обновени и модерни учебни стаи, безжичен интернет достъп навсякъде, кабинети по предприемачество, както и 5 офиса за ученически компании, в училището вече влиза и ново поколение деца. „Днес в 19. СУ има над 1100 ученика, всеки си има профил в Google G Suite, а 14 учители се обучават по различни програми на Google”, допълни Арабаджиева, която е и главен учител по математика, физика и информационни технологии в 19. СУ "Елин Пелин".


Електронното съдържание  и технологии само допълват арсенала на модерния учител

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Мирела Петкова, старши учител по география и икономика в столичното 19. СУ „Елин Пелин“. Снимка: Юлия Лазарова

Мирела Петкова е един от малкото столични учители, сертифицирани за Google обучител, като тя може да предава уменията и знанията си на своите колеги. „Облачната платформа дава възможност на всеки ученик и учител да има профил и електронна поща с домейна на училището, както и за по-лесно споделяне на електронно съдържание“, обясни тя.

Според нея образователните технологии са мощен инструмент в ръцете на учителя, но нито могат, нито се стремят да го заместят. „“Точно обратното – учебна среда с качествено внедрени технологии дава възможност на учителите да използват подходи и методи на преподаване, които традиционната образователна среда не им позволява“, коментира Петкова. По този начин педагозите могат да избират теми и начини на преподаване, с които да привлекат вниманието, интереса и ангажираността на учениците. „Освен това технологиите улеснят учителя при някои административни дейности, така че той да се фокусира върху по-важните дейности, например по-индивидуален подход към всяко дете, обяснява Петкова. - Не на последно място, технологиите могат да улеснят и насърчат споделянето на учебни материали и ресурси между учителите, което е важна предпоставка за по-широкото разпространяване на положителните практики.“

Един подобен пример в 19. СУ е съвместен проект с издателство “Анубис“ за преносима интерактивна класна стая. Чрез лаптопи тип Chromebook всеки ученик влиза бързо в своя профил, вижда своите задачи, домашни работи и проекти, избягва се риска от загубване на информацията, освен това споделянето е много по-лесно. По друг проект се създават 3 класни стаи с електронни микроскопи. Специално за часовете по география Петкова използва интерактивната мултимедийна дъска и кликер система, чрез която всички ученици могат да бъдат изпитани в рамките на 15 до 20 минути, а въведените единни критерии дават обективна оценка на знанията на всеки ученик. „Интерактивните електронни атласи също са по-интересни и по-удобни за учениците,a чрез безплатното приложение Seterra те научават редица географски обекти чрез игра. Използваме също Google Expedition, чрез която децата могат на своя смартфон и очила с добавена реалност да участват в собствени 360-градусов експедиции и така да научат допълнителни подробности за даден обект, например за архитектурния комплекс Мачу Пикчу. А чрез платеното приложение Prezi те могат да създават атрактивни презентации в движение от всеки компютър, обяснява Мирела Петкова. - Давам различно домашно, за да не учат наизуст. Децата имат избирателна памет, запомнят най-лесно това, което им е интересно.“


Електронното съдържание  и технологии само допълват арсенала на модерния учител

© Владимир Владков, Computerworld.bg


Електронното съдържание  и технологии само допълват арсенала на модерния учител

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Демонстрация на работата с Kahoot!. Снимка: Юлия Лазарова

Най-новото средство е Kahoot! - безплатна образователна платформа, която днес се използва от над 50 милиона души в 180 страни. „Тя е достъпна за класната стая и за други учебни среди в света, като тема в Kahoot! може да бъде създадена от всеки учител, по всеки предмет от учебната програма, на всякаква тема и е предназначена за обучение на деца от всяка възраст“, заяви Петкова, която направи демонстрация с кратка викторина сред публиката. Тази образователна игра е особено популярна в класове, в които учениците разполагат със собствено мобилно устройство, най-често смартфон.

Всеки ученик и учител днес има мобилно устройства, смартфон, таблет. Преподавателят обаче трябва да прецени как да редува технологиите в час. Електронните учебници могат да използват в час, а дома да се подготвят по хартиените или обратното, хартиените да остават в училище, а в къщи да използват електронните“, обясни Петкова и допълни, че днес е много по-важно да си добър учител, отколкото да си учител, който е много добър с технологиите! „Всеки учител обаче трябва да бъде „в крак“ със съвременните технологии, да знае какво, как и кога да използва за неговия учебен час. Да общува с учениците си и да отчита техните променящи се интереси“, заяви Мирела Петкова.


Електронното съдържание  и технологии само допълват арсенала на модерния учител

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Иван Стоянов, заместник-директор по УД и иновативни образователни технологии в 18. СУ "Уилям Гладстон". Снимка: Юлия Лазарова

В столичното 18. СУ „Уилям Гладстон“ са избрали т.нар. експедиционен модел в действие SAGURO. Училището е едно от най-големите в страната с повече от 2400 ученика. Въведен е проекто базиран метод на обучение, а моделът SAGURO съчетава модерните технологии с традиционни ценности, обясни Иван Стоянов, заместник-директор по УД и иновативни образователни технологии в 18. СУ. По този модел учениците учат „чрез правене“, реализират се много интердициплирани проекти, включително по ИТ, като децата работят заедно по проект, в който е заложена практическа задача, близка до реалния живот.


Електронното съдържание  и технологии само допълват арсенала на модерния учител

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Невелина Кикьова, заместник-директор на сливенското СУ „Йордан Йовков“ . Снимка: Юлия Лазарова

В сливенското СУ „Йордан Йовков“ са въвели нов предмет в първи клас – „Въведение във визуалното програмиране“. Ученици във втори клас чрез интерактивна дъска и познатият им герой Флашко решават задачи по математика, а в уроците по литература учителите използват Mozabook. “Стремим се да дигитализираме всички учебни проекти. Търсим и иновативни форми учениците да се предпазват от рисковете във виртуалното пространство“, коментира Невелина Кикьова, заместник-директор на училището.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X