Кариера

БСК и БАМА ще обучат безплатно 70 преподаватели по програмата Cisco мрежова академия

Владимир Владков

Създаване на поне 20 Cisco академии в средни училища в цялата страна и обучение на 70 преподаватели по ИКТ по програмата “Cisco мрежова академия“ предвижда нова инициатива на Българската асоциация на мрежовите академии (БАМА) в партньорство с Българската стопанска камара (БСК). 40 от преподавателите ще преминат курса IT Essentials, а останалите 30 – курса CCNA R&S.

„От всяко училище се очаква да предложи по двама преподаватели за обучение по IT Essentials и един-двама за CCNA R&S. При желание и с разрешение на директора един преподавател може да премине и двете обучения“, обясняват организаторите.

Проектът ще помогне на училища в региони, в които не се предлага обучение по програмата „Cisco мрежова академия“, като Видин, Монтана, Враца, Плевен, Силистра, Разград, Шумен, Стара Загора, Ямбол, Смолян, Благоевград, Хасково и др., да предоставят на своите ученици едно съвременно и изключително професионално разработено обучение. В най-големите градове, освен в София, почти не се предлага в училищата такова обучение – например в Пловдив само в едно училище има Сиско академия, а във Варна и Бургас няма нито едно училище.

Проектът е посветен на каузата за ползване на новаторски и актуални програми в българските училища, чиито възпитаници ще са подготвени за многобройните задачи, които цифровата икономика поставя пред обществото ни, на специалисти, конкурентоспособни на своите колеги в обединена Европа, на кадри, които след завършване на обучението си, ще намерят подходяща професионална реализация.

Едно от изискванията е курсистите да владеят английски език на ниво четене с разбиране, тъй като целият учебен материал, текущите и финалите тестове са на английски език. Консултациите с инструктора ще се провеждат на български език, допълват от БАМА, която е основен координатор на всички Cisco академии и заинтересовани лица и организации в България.

 

Обучението

ще се провежда онлайн, като всеки участник в проекта ще получи достъп до материалите с потребителско име и парола. Ще бъдат провеждани и онлайн консултации, а в края на всеки курс се предвижда двудневно присъствено обучение с инструктор. Обучението ще се проведе в рамките на учебната 2018/2019 г., а обучените преподаватели ще могат да започнат да предават знанията си на ученици в техните училища през учебната 2019/2020 г.

БСК, в чиято Cisco академия ще се провежда обучението на преподавателите, е одобрена да предоставя обучение на педагогически специалисти. За всяко обучение ще бъдат предоставени по 2 кредита.

 

Финансови условия

Средствата за обучението се предоставят от Cisco Systems, но всяко училище трябва да поеме командировъчните разходи за двата дни присъствено обучение на своите представители. Средната цена на обучаем в Cisco академиите в страната за курса CCNA e 1200 лв., коментират организаторите.

За курса по IT Essentials не е необходимо училищата да закупуват оборудване за практическите занятия, за които могат да се ползват стари компютри, обясняват от БАМА. За практическите занятия в рамките на курса по CCNA R&S може да се ползва симулаторът на практически устройства Packet Tracer, който се предоставя безплатно от Cisco Systems. При интерес и финансова възможност училищата могат да закупят реално оборудване с 80% отстъпка от цената, като крайната цена с отстъпката възлиза на около $5000.

 

Какво включват двата курса?

Курсът “IT Essentials - Основи на информационните технологии“ се състои от общ преглед на информационните технологии, въведение в мрежите, компютърна поддръжка, безопасност при работа с компютри, асемблиране на компютри, инсталиране и деинсталиране на различен софтуер, включително операционни системи, локализиране на проблеми и отстраняването им. Продължителността на курса от един модул е 70 часа. Обучаващите се получават сертификат за завършен курс. IT Essentials подготвя и за придобиване на индустриалния сертификат CompTIA A+, признат в цял свят.

Обучението по другия курс - CCNA Routing and Switching (Cisco Certified Network Associate), или статут “Сертифициран от Cisco сътрудник за работа с мрежи”, включва 4 модула, които се покриват за период от 6 до 9 месеца с продължителност 280 учебни часа. Курсистите получават задълбочени познания по теоретичните основи на мрежите и мрежовите устройства, както и практически умения за работа с тях. Научават как да инсталират и конфигурират маршрутизатори и комутатори в локални и по-големи мрежи, да откриват и отстраняват проблеми, да оптимизират мрежите и да се грижат за сигурността и защитата от атаки. След края на последния от четирите модула курсистите се явяват на тест върху целия материал и, ако го издържат успешно, те са подготвени да се явят на изпит за международен индустриално валиден сертификат. Издържалите от първия път финалния тест на четвърти модул с успех над 75% получават 62% отстъпка за явяването на изпита за международния сертификат.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X