Кариера

Стартира ново издание на лятната практика на Experian

Computer World

За 6-та година доставчикът на информационни и аналитични решения Experian организира лятната практика, насочена към студенти второкусрници или магистри по Математика, Иконометрия, Статистика, Финанси или сходна специалност. Практиката се провежда в периода 9-20 юли.

По време на нея студентите ще приложат знанията си по статистика, като придобият умения по моделиране и разработване на стандартизирани скор карти, собясняват от компанията. Крайната цел е да създадат финансов модел, оценяващ кредитния риск, като се използват реални данни.

В Experian се съхранява информация за 918 милиона хора и 107 милиона компании по света, което позиционира компанията като световен лидер в сферата на Big Data. В българския офис пък се намира над 20% от аналитичния капацитет на компанията.

Най-голямата полза от обучението за участниците е изготвянето на бизнес стратегия и определянето на зависимостите, което подготвя студентите за реалното прилагане на знанията по математика и статистика. Освен това в сферата на технологиите, компанията също развива нови методи за обработка и анализ на данни. В рамките на Лятната практика на Experian студентите ще се запознаят със специално разработения софтуер Modelling Development Studio.

През последните 3 години 112 студенти са кандидатствали, а 47 са преминали обучението. Лятната практика на компанията е включена и в учебната програма на магистратурата по Приложна иконометрия и икономическо моделиране на английски език, която СУ Климент Охридски предлага съвместно с Experian.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X