Кариера

Теленор предложи на училищата е-дневник като услуга

Владимир Владков

Електронен дневник за българските училища, който ще помага и на родителите на всички ученици от основното и средно образование у нас, пусна като бизнес услуга Теленор България. Услугата се предлага в предлага в сътрудничество с платформата Shkolo.bg, като основното й предимство за училищата е, че те ще автоматизират голяма част от административния и образователен процес, а освен това общуването между училище и родители ще бъде значително улеснена.

Услугата е разработена на модулен принцип, като според оператора всяко училище може да избере нужните му модули, а компанията ще предложи гъвкави ценови условия, съобразени с броя на учениците в учебното заведение и срока на абонаментния договор.

В основния модул “Дневник” родителите могат всеки ден да следят как се справят техните деца, включително получени оценки, вписани отсъствия и отзиви, програма за деня, зададени домашни работи и др. Информацията може да достига до родителите по различни канали, включително през мобилното приложение Школо, чрез SMS, по електронна поща и/или Facebook. Този модул е безплатен и се предоставя заедно с мобилното приложение и модула за състезания.

Останалите модули са платени, като за повечето таксата за едно училище е 400 лева на година, показва справка в сайта Shkolo.bg. Подобен модул е “Събития”, чрез който училището може да организира събития като зелени училища, родителски срещи, тестове и други, а учениците и техните родители ще заявяват участие в тези събития. Модулът изпраща автоматично известие на родители и ученици за настъпващи събития, включително за класна работа, родителски, екскурзия и т.н.

Ако изберат Модул “Администрация”, училищата ще успеят да управляват наличната база данни от потребители, да добавят учебната програма за отделните класове, както и учебни предмети и класове съобразно присъстващите в тях ученици. Модулът “Склад” включва всички активи на училището, управлявани от едно място, като следи за движенията на активите и промяната на тяхното състояние.

Улеснение за родителите е модулът “Такси и задължения”, който им предоставя защитена възможност да превеждат пари към сметката на училището само чрез няколко клика, като се поддържа плащане и през платежни карти.

Модулът „Извънкласни дейности“ също е платен, като той улеснява организирането на извънкласни дейности и информирането на всички потребители в платформата, до които се отнася тази дейност.

Модулът „Статистики“ предоставя инструменти за създаване на статистически справки на ниво училище, випуск и паралелка, като тези справки са съобразени с изискванията на РУО и МОН.

Разработен и модул “Учебно съдържание”, чрез който директори и учители могат да качват, да споделят и да четат учебното съдържание, като осигуряват бърз и лесен достъп до него на учениците и родителите.

Модулът “Учителски отсъствия” пък улеснява училището при управление на дейността по отсъстващи учители, препоръки за заместници на базата на учителската натовареност, справки за отсъствия на учители и за взетите допълнителни лекторски часове от учителите.

Платформата на Shkolo.bg вече се използва от 469 училища и има над 323 хиляди активни потребители, включително от София, Пловдив, Бургас, Варна, Разград, Шумен, Ст. Загора, В. Търново и още 19 области. В електронните дневници са вписани почти 5 млн. оценки. Платформата е интегрирана с Microsoft Office 365, Facebook, Google G Suite, Националната електронна ИС за предучилищно и училищно образование на МОН.

Теленор е разработил два варианта на услугата, като в първия са включени освен безплатните базови модули още модул „Статистики“ и модул „Администрация“, както и 5-годишен архив на цялата информация. На училищата се предоставят и 4 онлайн обучения. Във втория пакет са добавени и останалите модули, както и 2 кампании чрез SMS и е-поща.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X