Кариера

Журналистическият факултет стартира курс „Медиен мониторинг на социалните мрежи“

Computer World

От днес, 20 февруари, Факултетът по журналистика и масови комуникации на СУ “Св. Климент Охридски” стартира обучение по медиен мониторинг и анализ на социални мрежи, в рамките на което студентите ще имѝт възможност да се запознаят с опита на водещи практици в сферата. Основен преподавател е Боян Иванович, докторант във ФЖМК, а сред гост-лекторите се откроява името на Георги Ауад от агенция Perceptica, който е сертифициран експерт от AMEC (Международна асоциация за измерване и оценка на комуникацията).

Дисциплината „Медиен мониторинг на социалните мрежи“ предлага знания за основополагащи концепции за социалната комуникация в контекста на съвременните социални медии. Представят се практическите ползи от изследването на потребителските коментари в социалните мрежи и влиянието им върху обществото. В рамките на курса ще се изучават спецификите на социалната комуникация онлайн, отношенията потребители-брандове, възможностите за интеракция по време на кампании, както и тенденциите за развитие на социалните мрежи.

Студентите ще имат възможност също така да обвържат наученото със знанията, придобити от други дисциплини във факултета, и ще усвоят практически умения за анализиране на съдържание от различни комуникационни канали като социални мрежи, форуми, блогове, както и традиционни медии (печатни и онлайн издания).

Като част от обучението на студентите ще бъде предоставена необработена комуникационна извадка и конкретен проблем със задачата да обработят информацията и да направят анализ на данните, извеждайки препоръки за управление на комуникацията от страна на крайния клиент”, обясни Боян Иванович и допълни, че най-успешно представителите се в курса „Медиен мониторинг на социалните мрежи“ ще имат възможност за стаж и постоянна работа в агенцията за оценка и измерване на репутацията Perceptica.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X