Кариера

125 СУ „Боян Пенев“ стартира 2 нови учебни предмета по проект Иновативно училище

Владимир Владков

Два нови учебни предмета въвежда столичното 125 СУ „Боян Пенев“ като част от проекта „Иновативно училище“. В прогимназиалния етап от обучението учениците ще посещават предмета „Експеримент, хипотеза, доказателство“, а в гимназиалния етап се въвеждан предметът „Приложни науки“. Нововъведенията целят да подобрят функционалната грамотност на учениците и са разработени от столичното училище в партньорство с Института по математика и информатика (ИМИ) към БАН и с Европейския софтуерен институт, Център Източна Европа. ЕСИ Център ще съдейства в часовете по „Експеримент, хипотеза, доказателство“, в които се изучава образователна роботика.

„Иновативните учебни предмети са разработени на базата на практическото приложение на математиката, като поставят учениците в активна учебна среда и им показват нагледно различните възможности за развитие на науките и технологиите и свързаните с тях умения, които ще им помогнат за успешна реализация в бъдеще“, обясняват от 125 СУ „Боян Пенев“.

Екипът по новите предмети е сформиран от изявени преподаватели от училището и външни лектори, включително проф. д.м.н. Петър Бойваленков и проф. д-р Борислав Лазаров от ИМИ и членовете на екипите за разширена подготовка Александър Иванов и Васил Василев, както и инж. Ивайло Георгиев и други специалисти от ЕСИ Център Източна Европа.

„Разработихме новаторските концепции за промяна на организацията и учебното съдържание в нашето училище, следвайки най-добрите практики, като започваме от математиката и свързаните с нея научни области. Уверени сме, че умелото съчетаване на доказали се през годините образователни традиции с иновативни методи на преподаване ще отговори на постоянно променящите се нужди на обществото ни“, коментира директор на 125 СУ „Боян Пенев“ Венелина Николова.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X