Кариера

Русенският университет ще има филиал във Видин

Computer World

С решение на служебното правителство от 3 май, във Видин ще бъде открит филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Предложението е на ръководството на висшето училище и има положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация. Приемът ще бъде в рамките на институционалния капацитет на Русенския университет, съобщиха от Правителствената информационна служба

В новооткрития филиал ще се обучават в редовно и задочна форма студенти за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ по специалности от професионалните направления „Педагогика на обучението по…“, „Информатика и компютърни науки“, „Машинно инженерство“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“ и „Общо инженерство“. 

Филиалът на Русенския университет „Ангел Кънчев“ се открива в регион с демографски и икономически проблеми, с подчертана липса на специалисти за индустрията, енергетиката, транспортната инфраструктура и аграрния сектор. Очаква се подготовката на висококвалифицирани специалисти с висше образование във Видин да помогне за по-устойчивото развитие на региона и страната.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X