Кариера

Първият дейтатон в ЦИЕ ще се проведе в България между 24 и 26 март

Computer World

Състезание в областта на обработка и анализ на данни ще се проведе в София между 24 и 26 март 2017 г. в СофтУни. Събитието се казва „дейтатон“ (от англ. data и marathon) и се организира от Data Science Society. В рамките на състезанието участниците ще сформират отбори и ще решават казуси от практиката с реални данни. Целта им ще бъде да намерят най-точно, оригинално и елегантно решение на поставената задача, обясняват организаторите.

Задачите ще бъдат от разнообразни сфери – технологии, потребителско финансиране, търговия на дребно, маркетингови проучвания, бизнес администрация, а за да достигнат до най-доброто решение, отборите ще трябва да прилагат различни технологии и алгоритми. Някои от тях ще изискват употребата на алгоритми от области като машинното обучение и изкуствения интелект, а пък ще предизвикат участниците с нуждата от обработка на големи масиви от данни (big data) или неструктурирани данни като текстове и изображения.

Отборите ще са съставени от експерти с различни специалности – програмиране, анализ на данни, алгоритми и др., като участниците ще имат възможност да си сътрудничат и да обменят знания, подчертават още организаторите.

Практическите казуси се разработват български компании, както и от чужди такива със сериозно присъствие у нас. Experian Bulgaria ще поставят пред участниците задача да подобрят съществуващ модел за управление на кредитния риск. Hyperscience ще предизвика отборите със създаването на artificial intelligence система, която разпознава типове документи и извлича информация от тях. Задачата на Receipt Bank e от сферата на обработка на изображения – от предоставените касови бележки и фактури да се извлече информация за участниците в трансакцията. Отборът, избрал заданието на GemSeek, ще трябва да разработи machine learning алгоритъм, който да анализира отговори в свободен текст на участници в проучвания. Експертите от VMware Bulgaria поставят задача свързана с прогнозирането на сървърни мощности и оптимизация на използваната електроенергия. От Ontotext пък идва предизвикателство, в което участниците ще трябва да се възползват от силата на свързаните отворени данни. Задачата на Kaufland ще е свързана с определяне на решаващите фактори, от които зависи посещаемостта на различните търговски обекти.

Отборите ще имат възможност още да работят върху модел за оценка на кредитен риск на клиенти от Telenor Bulgaria, модел за оптимизация на стоковите потоци в търговска верига от SAP, препоръчваща система от А4Е и анализ на wifi мрежи от ShopUp.

Повече информация можете да откриете на официалния сайт на събитието. Желаещите да участват могат да заявят своето място във формата за регистрация.

Data Science Society е българска доброволческа общност от експерти в обработкатa, моделирането и анализа на данни. Нейната основна цел е да популяризира и насърчава сътрудничество, споделяне на знания, иновации и предприемачество във всички области на работата с данни. Членовете на Data Science Society организират тематични срещи и разговори, партнират си с образователни институции и свързват експерти и ентусиасти, които искат да се развиват в областта. От там допълват, че предстоящото състезание е първото по рода си в Централна и Източна Европа (ЦИЕ).

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X