Кариера

Немските учители виждат потенциал във VR технологиите

Computer World

48% от 606 анкетирани преподаватели в Германия подкрепят прилагането на виртуална реалност (VR), в класните стаи. Проучването е проведено от Kantar EMNID по поръчка на Samsung. За учителите под 30 години, цифрата е сравнително по-висока – 58%.

Едва 18 на сто от общия брой запитани обаче са посочили, вече са използвали технологията в личния или професионалния живот.

Според проучването, много педагози вече използват устройства, като компютри, проектори и лаптопи, когато те са налични, като по-голямата част от тях (67 процента) не изпитват затруднение при интегрирането на подобни устройства.

„Проучването ясно показва, че учителите са отворени към внедряването на нови медии в училището – посочва Щефан Гандерс, ръководител на отдела Corporate Citizenship & Public Affairs към Samsung Electronics GmbH. – Те отличават потенциала, който може да се отключи с помощта на дигиталните технологии, като VR.“

Според компанията „изживяването“ на дадено нещо би обогатило учебния процес и би допринесло за подобрението на цялостното представяне на учениците. Повече от три трети от интервюираните учители (79%) са съгласни, че VR устройствата позволяват изживявания, които не могат да се постигнат по друг начин. Също така, 77 на сто вярват, че технологията е подходяща за учениците при изследването на различни места, които иначе не биха били в състояние да посетят.

Мнозинството от учителите смятат, че използването на VR устройства в клас може да повиши мотивацията на учениците (74%) и да подобри тяхното учене (62%). 58 на сто от преподавателите също мислят, че тази технология може да помогне на учениците по-добре да разберат различни образователни концепции. Според анкетираните, учебните предмети, за които технологията за виртуална реалност би били най-подходяща, са география (80%), история (74%) и естествени науки (62%).

Въпреки факта, че виртуалната реалност е много нова технология, почти половината от учителите участвали в проучването (42%) вярват, че тя ще бъде въведена в класните стаи в следващите пет години. 74% от преподавателите твърдят, че биха интегрирали VR устройствата в техните уроци поне веднъж на месец, ако разполагат с подобно оборудване, докато 41% казват, че биха го използвали поне веднъж седмично.

Според компанията дигиталните технологии поставят образованието на едно съвсем различно ниво и отварят врати и възможности за учителите и учениците. Проучването, изследващо възможностите, предлагани от новите технологии, е част от програмата за корпоративна социална отговорност, Samsung Electronics Германия.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X