Кариера

Intracom награди дипломанти по компютърно инженерство в Патра

Computer World

Световният доставчик на телекомуникационни системи и услуги Intracom Telecom дари четири парични награди на стойност 2000 евро всяка на дипломанти от департаменти „Компютърно инженерство и информатика“ и „Електронно и компютърно инженерство“ на Университета в гръцкия град Патра. Наградените са разработили забележителни дипломни работи в областта на микроелектрониката и мрежовия софтуер. Церемонията по награждаването се проведе в Конферентния и културен център на Университета в Патра. Наградените бяха избрани от две комисии, съставени от университетски преподаватели и мениджъри от Intracom Telecom. 

Intracom Telecom дари четири парични награди на стойност 2000 евро всяка на дипломанти от департаменти Компютърно инженерство и информатика и Електронно и компютърно инженерство на Университета в гръцкия град Патра„Инициативата на Intracom Telecom да раздаде тези парични награди е част от нашия принос към Европейския пакт за младежта. Политиката ни за корпоративна социална отговорност е да подкрепим Пакта в борбата с младежката безработица и да подготвим младите хора за нуждите на пазара на труда. Плановете ни са през следващите години да разширим този конкурс за дипломни работи и в други университети в Гърция. Започнахме инициативата в Патра, защото тук се намира центърът на Intracom Telecom за разработване на софтуер, в който работят над 200 учени, занимаващи се с научноизследователска и развойна дейност“, заяви г-н М. Прунцос, директор „Човешки ресурси и администрация“ в Intracom Telecom. 

Intracom Telecom предлага на завършващите университета възможността да участват в научноизследователски проекти по проблеми като тези в дипломните им работи и да проведат стажа си в отдели на компанията, които работят по водещи технологии. През 2016 г. 30 студенти бяха назначени в компанията, което в най-голяма степен изпълнява целта на Европейския пакт за младежта да намали пропуските в професионалните умения на младите. Компанията също така си сътрудничи с Европейската асоциация на студентите по електронно инженерство и организира практически курсове по Java Enterprise и C++ за настоящи студенти.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X