Кариера

101 са изложителите на Дни на кариерата на ТУ-София

Computer World

101 са фирмите изложителки, участващи в единадесетото издание на традиционното изложение на работодатели „Дни на кариерата“ на Техническия университет (ТУ)-София, организирано от Център "Кариера и възпитаници (Алумни)" към висшето училище. Събитието се състои в рамките на два дни - 25 и 26 октомври 2016 г. Компаниите-участници имат възможност да представят своята дейност пред студентите и преподавателите на ТУ-София, стажантски позиции, работни места и стипендиантски програми. Голяма част от фирмите-участници са от секторите телекомуникации, информационни и компютърни технологии.

„На изложението ще има поне 101 въпроса от работодателите към студентите „Защо искате да работите при нас?“ и ще има поне 101 отговора „Защото ние сме възпитаници на Техническия университет“. Защото за Техническия университет-София успехът е традиция!“, заяви проф. д.т.н. инж. Георги Михов, ректор на ТУ-София.

Тази година изложението е най-мащабно не само като брой на изложителите, но и като площ и се организира в три учебни корпуса на ТУ-София – 1-ви, 2-ри и 12-ти. В рамките на събитието се провеждат и 18 фирмени презентации и работни семинари.

„Благодарение на изложението, провеждано през годините, хиляди студенти са намерили стаж или работа в редица водещи работодатели. Уважаеми работодатели, вземете под внимание това, че финансовите стимули не са основната мотивираща сила за студентите“, каза маг. пед. Силвия Янева-Стоянова, директор на Център "Кариера и възпитаници (Алумни)" на ТУ-София.

Ася Михайлова-Чолашка, секретар по социални политики, младежта и спорта на президента на България Росен Плевнелиев, пожела на студентите да намерят нови възможности за личното си професионално развитие и по този начин да допринесат за развитието на икономиката и за по-високия стандарт на живот в страната.

Соня Кръстанова, ръководител на проект „Студентски практики – Фаза 1“, изпълняван от Министерството на образованието и науката и финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, представи инициативата. Тя обясни, че първите практики в реална работна среда по проекта вече са факт. Предвижда се в рамките на инициативата 40 000 студенти да преминат практика, като по нея ще могат да се включат 1761 учащи от ТУ-София. Първата фаза на проекта „Студентски практики“ ще се реализира до края на 2017 г.

На 25 октомври беше подписано Споразумение за сътрудничество между ръководството на ТУ-София и Съвета на жените в бизнеса в България, което цели да подпомогне професионалното ориентиране и успешната реализация на възпитаниците на висшето училище. Съветът на жените в бизнеса в България е сдружение с нестопанска цел в обществена полза, чиято цел е да популяризира добрите практики и програми за насърчаването на професионалното развитие на жените в малкия и среден бизнес и израстването им в мениджърски позиции; да подкрепя младите специалисти и таланти, за да реализират потенциала си в България и да подпомага младежи в неравностойно социално положение в тяхното образование.

„Сътрудничеството с Технически университет-София е естествено продължение на нашите усилия, обединени в Националната стажантска инициатива „Оставаме в България”. С нея ние се стремим да реализираме основната мисия на Съвета на жените в бизнеса в България, а именно да създадем условия за успешната реализация на младите хора в страната, заяви Валентина Диканска, изпълнителен директор на Съвета. - Благодарение на съвместната програма ще осигурим възможност на студентите да натрупат практически опит в някои от най-престижните международни компании-членове на Съвета, а чрез участието им в нашите конкурси и инициативи ще спомогнем за разгръщането на потенциала на бъдещите специалисти и мотивирането им да останат да се реализират в България, давайки своя принос за технологичния напредък на страната ни.”

„Нашият бизнес е образователната индустрия и като всяка една индустрия и ние имаме нужда от качествен материал. Съветът на жените в бизнеса за нас е гарант за сериозна, качествена проверка за нашите възпитаници в реални условия и ние разчитаме, че партньорството ни ще допринесе за успешната професионална реализация на нашите студенти”, каза проф. д.т.н. инж. Георги Михов, ректор на ТУ-София.

Националната стажантска инициатива „Оставаме в България“ на Съвета на жените в бизнеса в България е насочена към студенти в българските университети, български студенти в чужбина, чуждестранни граждани с интерес за стаж в България и ученици от 11/12 клас от средно-образователните и професионални учебни заведения. Всяка година над 1400 стажанти започват своя професионален път в компаниите-членове на съвета, като 30-35% от тях остават на постоянна работа след края на стажа.

Кампанията „Оставаме в България” стартира през 2015 г. и постави началото на поредица инициативи на Съвета, насочени към младите таланти на България. През 2016 г. проектът бе надграден, разширявайки обхвата на участниците и с ученици от 11 и 12 клас, както и с нови възможности за стаж, включително в Европейския парламент в Брюксел.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X