Кариера

ТУ-София с магистратура по вградени системи за управление от есента

Computer World

Магистърска програма „Вградени системи за управление“ предлага от новата учебна 2016 / 2017 г. Факултет „Автоматика“ на Техническия университет (ТУ) – София, съобщиха от висшето училище. Специалността се провежда в редовна и задочна форма на обучение.

Новата програма е разработена съвместно с представители на индустрията и цели да осигури задълбочени знания и подготовка в специфичната област на вградените системи, посочват от университета.

За магистратурата могат да кандидатстват дипломирани бакалаври с инженерна насоченост в периода от 1 до 30 септември.

Магистрите по ВСУ ще усвоят специализиращи знания в областта на: Операционни системи за работа в реално време; Диагностика и управление при неизправности; Обмен на данни във вградените системи; Проектиране и реализация на вградени системи за управление; Контрол, верификация и валидация на софтуерни продукти; Методология при разработката на софтуер; Софтуерни архитектури.

Магистрите по ВСУ ще усвоят базови знания по принципите и методите на автоматизирано управление, които да бъдат имплементирани във вградените системи за управление.

На разположение на обучаемите е съвременна материално-техническа база, развойни лаборатории, в които се тестват и разработват продукти за реални производства.

Обучението по специалността е организирано с активното участие на гост-лектори от индустриалната среда.

Предвижда се и преддипломна практика в успешна фирма.

Факултет „Автоматика“ поддържа и е в постоянна връзка с партньори от различни фирми. Те гостуват и изнасят лекции пред студенти за съвременни решения и актуални проблеми, отправят предизвикателства към преподаватели, студенти и докторанти за създаване на нови устройства, модели, алгоритми и т. н.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X