Кариера

ВТУ открива бакалавърска специалност по софтуерно инженерство наесен

Computer World

На 8 юни в София проф. Мирослав Гълъбов - декан на Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Великотърновския университет (ВТУ) „Св. Св. Кирил и Методий“, Димитър Манчев - управляващ директор на българската ИТ компания Programista;, специализирана в outstaffing (изнесена работна ръка) и консултантски услуги, работодател на над 200 програмисти, и Никола Вълчанов - технически директор и ръководител на научния екип в Programista;, официално обявиха предстоящото начало на бакалавърска специалност „Софтуерно инженерство“ във висшето училище.

Димитър Манчев, управляващ директор на „Programista;”, Никола Вълчанов - технически директор и ръководител на научния екип в “Programista;”, и деканът на ФМИ във ВТУ проф. Мирослав Гълъбов.
Снимка: Констанца Кадънкова

Новата специалност ще стартира от октомври тази година. Учебният план и учебната програма са разработени в партньорство между университета и компанията. Лекционните занятия ще се водят от преподаватели от факултета, а упражненията – основно от представители на фирма Programista;. Идеята е кадрите да могат веднага да се реализират в ИТ сектора.

Приемът в специалността ще става по няколко начина - с изпит по математика или по информатика и информационни технологии, с матура, или с резултати от състезания по математика или информационни технологии за ученици от 11 и 12 клас от средното образование, провеждани от ВТУ.

През първата академична година по бакалавърска специалност „Софтуерно инженерство“ има възможност да бъдат приети до 160 студенти.

„Официалният брой на местата за прием по новата специалност, подаден от Министерството на образованието и науката, е 20, но тъй като тази специалност попада сред приоритетните за България, утвърдени с Постановление за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища на Министерския съвет, ние можем да приемем 160 студента по специалността, като за всеки приет студент над 20, факултетът ще получи допълнително по 2000 лв. от държавно финансиране“, заяви проф. Мирослав Гълъбов.

Припомняме, че за да стимулира висше образование, което да отговаря на изискванията и потребностите на реалната икономика и пазара на труда, МОН предложи на държавните висши училища, приели за обучение повече студенти в професионални направления „Математика“, „Информатика и компютърни науки“ и „Комуникационна и компютърна техника“ през учебната 2016-2017 г. спрямо броя на приетите студенти през предходната академична година, да бъдат предоставяни допълнителни средства за капиталови разходи в размер на 2000 лв. за един студент.

Сред основните направления, които ще се изучават, са програмиране, качество на софтуер, процеси при разработка на софтуер, алгоритми и структури от данни, виртуална реалност, изкуствен интелект, операционни системи и мрежи, разработка на игри и др. Всяко направление ще има по няколко дисциплини в учебния план. Ще се изучават общо 49 дисциплини, от които 28 задължителни, 16 избираеми и 5 факултативни. Според проф. Гълъбов, фактът, че голям дял имат и избираемите дисциплини, дава на студентите възможност за по-тясно профилиране, така че при завършването си да бъдат подготвени за конкретен пазарен сегмент.

Основната цел на новата програма по бакалавърска специалност „Софтуерно инженерство“ е да обърне традиционния образователен процес, който съществува във висшите училища – първите две години да се изучава основно технически опит и практика, а след това да бъде въведено и изучаването на теоретични дисциплини.

„Ние отдавна имаме идеята за създаване на такава специалност, но във фирма Programista; видяхме партньор, който има визията как трябва да изглежда един софтуерен специалист, не само в наши дни, а и в близко бъдеще. Идеята ни е и да привлечем хора от фирмата Programista;, които ще водят упражненията по новата специалност. Целта е да подготвяме кадри, които да могат да извършват всички аспекти от разработването и поддържането на надежден и ефективен софтуер във всички области на познанието“, коментира проф. Мирослав Гълъбов. Той разкри, че ФМИ на ВТУ е на 25 години и в момента разполага с 50 преподаватели на основен трудов договор, като 29 от тях са хабилитирани (т.е. са доценти или професори). Средната възраст на състава на факултета е около 47 години. ФМИ на ВТУ предлага 7 бакалавърски програми, 10 магистърски програми и 1 докторантска програма. При последната акредитация оценката на професионалното направление 4.6 „Информатика и компютърни науки” е 9,08 от 10 възможни, което според проф. Гълъбов дава възможност на факултета да обучава 600 студенти.

„Основен приоритет в нашата дейност е да подкрепяме инициативи, които спомагат за развитието на висшето образование в областта на ИТ сектора. В момента страната ни има недостиг на около 20 000 специалисти, за да заработи на пълен капацитет. По различни форуми у нас ще чуете, че ИТ компаниите са недоволни от качеството на обучение на ИТ специалистите в България, но ние сме на обратното мнение. Според нас университетското образование има „заключен потенциал“, който лесно може да бъде освободен и студентите да са подготвени веднага след завършването на университета за наистина конкурентния бранш, в който им предстои да се реализират. Чуждестранните компании вече не идват в страната ни заради евтината работна ръка, а заради висококвалифицираните специалисти, с които България разполага. Всички ние имаме отговорността да подкрепим тази тенденция и да съдействаме за нейното устойчиво развитие“, категоричен е Димитър Манчев, управляващ директор на Programista;.

Инвестициите за създаването на новата специалност, което включва научния капацитет и средствата за технологичното й обезпечаване, са безвъзмездно дарение от компанията за Великотърновския университет. Очакванията са резултатите от тази програма да подпомогнат цялостното развитие на ИТ сектора в страната и студентите, които завършват специалността, да могат да се реализират в предпочетена от тях ИТ компания.

„Programista; не влиза в университета, за да заграби талант, а за да подпомогне цялата индустрия. Във Велико Търново в момента има общо 70-80 фирми, които веднага биха наели завършилите новата специалност“, категоричен беше Никола Вълчанов.

Научният екип в Programista; e систематизирал технологичните знания и опит, придобити благодарение на международния опит на специалистите в компанията, и на базата на това са подготвени обучителни проекти за целите на програмата. Лекционните материали са разработвани съвместно, като университетът е избрал методологията и теоретичната част.

„Убедени сме, че българските университети са способни да генерират висококвалифицирани кадри. Вместо да създава частни академии, бизнесът трябва да се стреми да си партнира със съществуващите университети, за да споделя опит и знания от първа ръка със студентите и да ги запознава с най-актуалните тенденции в сектора. Университетите, респективно и студентите, имат огромен потенциал, който трябва да бъде развит така, че младите хора да се реализират бързо и успешно на пазара, да имат високи доходи и висок стандарт на живот, без да се налага да напускат България“, заключава Никола Вълчанов, технически директор в Programista; и ръководител на научния екип в компанията.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X