Кариера

ТУ-София и VMware ще си сътрудничат при научно-изследователска дейност

Computer World

Споразумение за тригодишно сътрудничество в областта на научно-изследователската дейност сключват Техническият университет – София и VMware. От компанията поясняват, че това е нейният първи подобен проект в България и целта му е „да създаде среда за развитие на технологични иновации чрез предоставяне на най-модерни технологии и експертен опит от страна на VMware“.

„През последните години Технически университет – София задълбочи връзката си с ИТ индустрията – споделя ректорът на ТУ – София професор д.т.н. инженер Георги Михов. – Партньорството с VMware ще ни даде възможност да допринесем за решаването на едни от важните предизвикателства на нашето време и ще подпомогне подготовката на висококвалифицирани кадри със знания и умения на световно ниво, от каквито има нужда ИТ сектора в днешно време.“

Преподаватели и асистенти от ТУ е– София ще имат възможност да се включат активно в проекти в сферата на машинното обучение (machine learning) чрез практически дейности като изследвания и тестове на хипотези и алгоритми. Също така те ще могат да си сътрудничат с инженери от компанията и да предлагат нови идеи и поглед върху актуални технологични решения на компанията.

 „Развълнувани сме, тъй като това е първият подобен проект, който VMware реализира в България – споделя Диана Стефанова, изпълнителен директор на VMware България. – С подписването на сътрудничеството, Технически Университет – София ще се нареди до водещи учебни заведения по света, с които VMware си партнира, като Станфордски университет, Масачузетски технологичен институт и много други. Амбицирани сме в бъдеще да разширим сътрудничество с други университети в страната.“

Настоящото сътрудничество на VMware и ТУ – София е естествено продължение дългогодишно партньорство между двете организации. То включва образователни курсове, магистърска програма по виртуализация, дискусии и презентации на специалисти от VMware. Също така в момента университетът е в процес на сертифициране към VMware ИТ Академия, която предоставя достъп до модерни обучителни материали и курсове по виртуализация.





© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X