Кариера

10 HR технологии, които ще променят пейзажа през 2016 г.

Computer World

Джош БерсинПейзажът при технологиите за управление и развитие на човешките ресурси се променя по-бързо от когато и да било. С обмислянето на плановете си за новата 2016 г. е важно да погледнем към промените, които се случват в полето на HR технологиите, твърди Джош Берсин, директор и основател на Bersin by Deloitte, Deloitte Consulting LLP в доклада „HR Technology for 2016: 10 Big Disruptions on the Horizon“ на Bersin by Deloitte. Изследването акцентира върху 10те водещи тенденции, които трябва да са обект на размисъл през настоящата година.

1. Консумеризация на HR технологията: инструменти за служителите, не само за HR специалистите

Само допреди 10 години HR системите бяха разработвани предимно с цел да помагат на HR професионалистите да си вършат работата. Системите за управление на човешките ресурси (HRMS), системите за проследяване на кандидатите (applicant tracking system - ATS), системите за управление на обученията (LMS), и повечето приложения за изчисляване на работните заплати и придобивките се създаваха, за да канализират работата на HR администрацията, да подобряват отчетността, и да помагат за прекрояването на HR процесите. Въпреки че служителите се възприемаха като “крайни потребители” на тези системи, те обичайно ги използваха колкото е възможно по-малко, и предимно като заместители на хартиените формуляри, разработени от HR-специалисти.

Днес пазарът радикално се промени, отбелязва Джош Берсин. Много HR приложения се превръщат в инструменти преди всичко за служителите, като им дават възможност за по-добро управление на хората, за учене и развитие, и за направляване на собствените им кариери. Допреди няколко години говорехме за промяна на HR технологиите от “системи за запис” към “системи за ангажираност”. Съвременните HR приложения трябва да са забавни, игро-подобни, и разработени така че да помагат за подобряване на производителността в работата.

2. Всичко се превръща в приложение: мобилните приложения като нова HR платформа

Една от преломните промени, които наблюдаваме в днешно време, е появата на приложения за мобилни устройства като основна технологична платформа, която използваме. Сега има над 2,1 млрд. потребители на смартфони на планетата. Ръстът при използването на мобилния интернет е 69 процента през 2014 г., и 55% от този мобилен трафик е видео. Накратко, мобилните технологии са се превърнали  в почти повсеместни, и много потребители търсят видеосъдържание, а не само текст, при ползването на мобилно устройство, посочва директорът и основател на Bersin by Deloitte.

Същото изследване показва още, че повечето хора прекарват 5,6 часа на ден в интернет и 51 процента от това време е посветено на ползване на мобилен телефон. Това води до извода, че за да достъпят служителите по света, компаниите може да се наложи да превърнат HR инструментите си в приложения.

И нека стане ясно, приложенията не са просто уеб приложения за мобилни устройства. Вече твърде много производители говорят за мобилните технологии като за нова платформа за уеб приложения. Мобилните технологии са също така и нов начин на компютърни изчисления, който изисква различни механизми за употреба, различни функционалности, и различна потребителска динамика. Мобилните приложения трябва да са прости и лесни за употреба. Ефективните мобилни приложения биха били социални, използващи данни за локализиране, и извличащи полза от различни услуги.

3. Появата на ERP доставчици в разрастващия се сегмент на управление на талантите

Доставчиците на ERP системи в момента наваксват, за да бъдат надеждни, ефективни, и да осигуряват технология за управление на талантите от край до край, твърди Джош Берсин.

Допреди 10 години, пазарът за решения за управление на талантите беше доминиран от малки стартиращи фирми, средни компании и новаторски софтуерни доставчици, продаващи лицензиран софтуер. Инструментите за наемане, обучение, и управление на представянето се продаваха като отделни продукти, принуждавайки клиентските организации да търсят начини за оперативна съвместимост между системите на различни производители.

Със съзряването на тези пазари и с излизането на повече производители на фондовата борса, доставчиците на ERP системи и решения за изчисляване на работните заплатиусетиха накъде духа вятърът и започнаха да придобиват и интегрират много от водещите играчи в сферата на HR технологиите. Сред примерите в тази посока са придобиването на Taleo от страна на Oracle, покупката на SuccessFactors от страна на SAP, придобиването на Kenexa от IBM, поглъщането на Workscape от ADP, купуването на Dayforce от Ceridian, и придобиването на Lawson от Infor.

4. Доставчиците на облачни решения предефинират HR функциите

С увеличаването на предложенията на ERP търговците на пазара на таланти, изникват нови, подривни разработчици. Повечето от тези компании са “създадени за облака” и се занимават с разработката на мобилни приложения и съвременни интерфейси от самото си начало. От Bersin by Deloitte описват тези компании като “третата вълна” решения за управление на талантите в организациите – продукти, които са лесни за използване от потребителите, не са скъпи, и са изградени за мобилни и облачни среди. Пазарът за такъв тип стартиращи фирми вече е доста силен: приблизително $3 милиарда са отишли в стартъпи през 2014 г. и 2015 г.

Тези доставчици имат сериозен пробив в редица области, сред които: изчисление на работните възнаграждения; учебно съдържание; технологии за обучения; услуги в областта на общуването и сътрудничеството; инструменти за ангажираност, обратна връзка и анализи на културата в организацията; подбор и назначаване; проследяване и управление на времето.

5. Нови софтуерни категории: обратна връзка, ангажираност, и управление на културата

Удивен съм от броя на новите инструменти, които се разработват за обратна връзка, проучвания на служителите (т. нар. pulse surveys), оценка на културата, продължаващ мониторинг на ангажираността, и нови гъвкави подходи за управлението на целите и на представянето.

„Вярвам, че управлението на обратната връзка е предопределено да се превърне в една нова софтуерна категория. Тази мощна и сложна област свързва проучванията на служителите с обратната връзка от мениджърите и персонала, както и с анонимната обратна връзка, за да създаде нова платформа, която помага на организациите да усетят истинския “пулс” на проблемите, нуждите и предложенията на служителите си“, коментира Джош Берсин.

6. Преоткриване на управлението на производителността и на целите с функции за обратна връзка и регистрация

Традиционната оценка на представянето, която досега се извършваше еднократно в края на годината, търпи основни промени. В доклада на Bersin by Deloitte се отбелязва, че повече от 40 компании, над които анализаторската организация има поглед, са преустановили използването на рейтинги, и стотици други фирми опростяват подходите си, отървават се от принудителни класирания (използва се терминът forced ranking, по аналог с определението за работна сила - work-force), и преосмислят  т.нар. крива на Бел или камбанена крива като модел за разпределяне на възнагражденията и управление на представянето. бел. ред. - При тази крива във формата на камбана в началото на графиката се намират хората с по-слабо представяне (обикновено около 10% от заетите), в основата е мнозинството на кадрите със средно представяне (средно 70-80% от хората), и в края е третата група, която се състои от служители с по-високо представяне от средното (около 10-20 на сто от работещите).

Тези по-гъвкави подходи, основани на информация в реално време и данни от обратна връзка поставят въпроса кой софтуер да използват HR-ите. Днес софтуерът за управление на представянето обикновено отговаря на нуждите на потребителите, оставяйки възможност на стартиращите фирми да формулират нови модели, докато на големите производители се налага да влагат много усилия за редизайн. В рамките на една или две години, тези приложения за управление на талантите е много вероятно да бъдат преработени, но сега може да се окаже трудно да се намерят необходимите приложения за редизайн на управлението на представянето.

7. Натрупване на опит от мидълуера: интегриране на съдържание от всякъде

„Пазарът на обучения продължава да расте и днес има повече специализирано съдържание, отколкото съм виждал за 15-те години, в които съм анализатор“, твърди Джош Берсин.

Проблемът, с които много организации се сблъскват, е че цялото това съдържание е неинтегрирано; то съществува на много различни платформи, и няма реален “middleware” (междинен интеграционен софтуер), който да обединява всички знания и опит на едно място. Потребителите може и да са очаквали от доставчиците на системи за управление на обученията да адресират този проблем, но повечето от тях са се фокусирали върху софтуера за управление на талантите. Техните продукти за “учебен опит” просто не са влезли в крак с новостите, смята Берсин. Според анализаторската агенция, към момента единствено малките компании-доставчици адресират тази нужда.

В доклада на Bersin by Deloitte се отбелязва, че пазарът на системи за управление на ученето все още е много жизнеспособен и че компании като Cornerstone OnDemand, Saba, SumTotal Systems (фирма на Skillsoft), Oracle, Workday, и SAP инвестират активно в техните продукти – с още 200 малки конкуренти, с които се съревновават в този сегмент.

8. Ръст на предвиждащите анализи: ползите от новите производители и решения

Докато повечето компании са се забавили с въвеждането на анализите на служителите, производителите бързо са оценили възможностите. Основно разработчиците на системи за управление на човешките ресурси, на талантите, на обученията, и на подбора в момента предлагат модули за “интелигентни препоръки” и предвиждащи анализи – и са създали цели екипи от разработчици в тази област. Макар че е трудно да се каже колко точни са прогностичните модели, производителите се движат бързо; повечето от тях вече разполагат с научни екипи със стабилни данни, които работят над техния софтуер.

Определението за анализи се разшири. Въвеждането на „складове за данни“ е само началото. Сега съществува пазар на производителите, осигуряващ прогнози, препоръки и опит относно практиките в областта на човешките ресурси в организациите, твърдят анализаторите от Bersin by Deloitte.

9. Подем на технологичните услуги, независимо от бума на облачните изчисления

„Една от най-общите заблуди относно облачните изчисления (cloud computing) е, че те ще направят услугите по персонализиране, консултиране, и управленските услуги излишни. Нашият опит показва, че това все още не вярно“, разкрива Джош Берсин.

Всяка компания, която купува нова облачно-базирана HR система (независимо дали е за изчисление на работните заплати, HRMS, обучения, управление на талантите, или подбор) се сблъсква с предизвикателства по време на прехода. Новите системи често трябва да бъдат “хармонизирани” със съществуващите процеси; има много точки на интеграция, които трябва да се синхронизират, има и много решения за потребителските интерфейси, които трябва да се направят. В допълнение, има и огромен обем от обучения, управление на промяната, и комуникация да се осъществят.

Докато облачните приложения се справят с надстройки и „кръпки“ за системите, упралявани от много ИТ отдели, вендорите на облачно-базирани HR системи все още променят редовно системите си. Това означава, че дори и след внедряване, компаниите ще трябва да се адаптират към постоянните нови промени в софтуера и характеристиките, и към неизбежно появяващите се програмни грешки. С налагането на облачно-базираните HR инструменти като новия стандарт, за компаниите е изключително важно да изберат вендори, които им предоставят високо ниво на услугата, имат отворени интерфейси, разполагат с опит в специфичната индустрия на купувача, и пасват на бизнес културата.

10. Ускоряване на темпа на развитие и на иновациите, но ангажираността остава критична

„През над 15-годишната си кариера на анализатор, никога не съм виждал толкова много нови производители и функционалности, и толкова много нови таланти на сцената на HR технологиите. Почти всяка част от човешките ресурси – от откриването до наемането на таланти и от управление на представянето до обучението – се е трансформирало. Интелигентни, младите компании се опитват да преосмислят HR - с фокус върху разширяването на услугите за таланти и удовлетворяване на потребностите на по-динамични, прозрачни организации.

Както вече споменах, ние сме в „третата вълна“ на HR технологиите (преминаване от лицензиран софтуер през облачен към мобилен), и тази нова вълна е свързана с ангажиране на служителите по прост, завладяващ начин. Което ме довежда до крайната точка: компаниите трябва да направят оценка на успеха на своите HR технологии чрез ангажиране на служителите си с тези системи“, коментира Джош Берсин.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X