Кариера

Игровизацията и новите технологии променят образованието според ВУЗФ

Computer World

Прогноза за факторите, които ще повлияят на развитието на висшето образование в България публикува Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). „Промените, които наблюдаваме, далеч не са само технологични – обяснява Детелина Смилкова, вицепрезидент на учебното заведение. – Става въпрос за цялостно преосмисляне на ролята на образованието в обществото ни и превръщането на образователните институции в партньори на студентите, посветени преди всичко на изграждането на успешни личности, конкурентни на пазара на труда.“

Смилкова подчертава, че е важно да се определи кои ще са следващите значими нововъведения, които ще сферата. Тя описва петте ключови тенденции, които се очаква да окажат най-голямо влияние на образователната система през следващите години и да променят изцяло изградената представата за учене.

Нови технологии

Новите дигитални услуги променят живота и образованието безспорно е сред най-засегнатите сфери от този процес. През последните години редица университети в България и в други страни въведоха онлайн обучение. Подобни технологични платформи на практика позволяват на висшите учебни заведения да организират лекции с преподаватели от всяка точка на света, без да се налага тяхното присъствие на място. Това от своя страна разширява значително възможностите да достъп до уникално познание, посочва Смилкова.

Фокус върху реализацията след дипломирането

Ако до сега университетите са се занимавали предимно с организирането на лекционния процес, упражнения и последващите изпити, то занапред акцентът ще се измести върху това, как ще се реализират професионално студентите след завършването си. Университите ще трябва да се фокусират върху променящите се изисквания на пазара на труда, придобиването на широк спектър от качества, необходими за бъдещата реализация на студентите, както и подкрепа при първите им кариерни опити.

Развитие на меки умения

По думите на Смилкова днес във все повече бизнес организации се налага мнението, че липсват не толкова специалисти в съответната сфера на работа, колкото кадри с добре-развити „меки“ умения. Става въпрос за широк набор от качества, които макар и да не са свързани с нито една конкретна сфера на дейност, са от особена важност за реализацията ни и успешното ни общуване с околните. Сред най-важните „меки“ умения са комуникативност, отговорност, работа в екип, организираност, способност да работим под напрежение и много други. Те имат ключово значение за успешната бъдеща кариера на всеки млад човек, а някои от тях като увереност, надеждност и лидерски качества могат да бъдат определящи и за перспективата той след време да заема ръководен пост или да създаде собствен бизнес.

Игровизация

Игровизацията (gamification) представлява концепция за въвеждане на игрови механики в различни процеси и сфери. Учебните игри, въвеждането на роли, както и на различни статуси и награди, създаването на симулации и на учебни фирми вече са се доказали като много по-успешни методи за обучение от редица традиционни подходи. По думите на вицепрезидента на ВУЗФ предимствата на игровизацията са, че тя позволява на учещите да усвояват нов материал по един неангажиращ и забавен начин, да се освободят от задължителния характер на обучението, да изпитват удоволствие, което улеснява процеса на запомняне, както и да поставят себе си в ситуации, близки до реалния живот.

Връзка с бизнеса

Компаниите от бързо развиващи се браншове като финансовия, технологичния и транспортния сектор все повече ще очакват от университетите да се съобразяват с реалното търсене на кадри, а кандидат – студентите във все по-голяма степен ще се интересуват, кои специалности се реализират най-добре на пазара на труда. „Това, което се забелязва през последните години е, че тясната комуникация между университетите и компаниите се превръща в масово явление и все повече учебни заведения правят своите първи стъпки в тази посока – обяснява Детелина Смилкова. – Това е изключително добра новина, защото от съобразяването на образователната система с реалните нужди на обществото ни зависи бъдещото развитие на това общество и конкурентоспособността на икономиката ни.“

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X