Кариера

Петима души с увреждания започват работа в Теленор България

Computer World

Констанца Кадънкова

Петима души с увреждания започват работа и стават част от екипа на българското звено на норвежкия телеком оператор Telenor („Теленор“) за 2 години в рамките на програмата Open Mind. Те са участници в първото издание за България на програмата за професионално развитие и социална интеграция на хора с увреждания на телекомуникационната компания и ще работят в дирекциите „Управление на процеси“, „Юридически услуги“, „Финанси“, „Технологии“ и „Грижа за клиента“. Петимата нови служители са избрани измежду 50 кандидати.

Петимата участници в първото издание на програмата Open Mind за България заедно с главния изпълнителен директор на Теленор г-н Стайн-Ерик Велан и директорът на програмата Open Mind в Теленор Норвегия г-жа Ингрид Ихме

Хората с увреждания - статистика и инициативи

По данни на ООН над 1 милиард хора по света са с увреждания. Между 100 и 200 милиона от тях живеят зле - не получават необходимата им помощ и срещат значителни трудности в ежедневието си заради увреждането си. Една от най-сериозните пречки пред трудноподвижните хора с увреждания е именно недостъпната физическа среда.

По данни на НСИ, в България към 1.02.2011 г. призната трайно намалена работоспособност или степен на увреждане имат 474 267 лица. От тях 9 039 са деца, а 465 228 са лицата на 16 и повече навършени години. Сред лицата с трайно намалена работоспособност или степен на увреждане на 16 и повече години най-голям е делът на лицата със степен на увреждане от 71 до 90% - 184 556, или 39,7% от всички лица на 16 и повече години с увреждания. Към 1.02.2011 г. икономически активни са 67 549 лица с увреждания на възраст 16 - 64 години – едва 14% от всички 474 267 лица с увреждания. От общия брой икономически активни лица с увреждания, заети са 56 150 лица с увреждания, 11 399 са безработни.

През август 2013 година заработи Регистър на специализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания по проект на Агенцията за хората с увреждания, финансиран от Европейския социален фонд. Целта е регистърът да помага за осигуряване на работа на хората с увреждания, които са записани в базата данни. Регистърът е част от единна система за управление на цялостната политика за хората с увреждания.

Разработването на технологии за включване на деца и младежи с аутизъм в живота на общността и трудовия пазар е темата на проекта Society and Work Inclusion Technologies for Children and Youths with ASD (SwitchU). Разработката на концепцията SwitchU е на Европейския Софтуерен Институт - Център Източна Европа (ЕСИ ЦИЕ) в партньорство с „Асоциация Аутизъм”, Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), Фондация „Адапта” и Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”. Проектът “Технологии за включване на деца и младежи с аутизъм в живота на общността и трудовия пазар” е с двугодишен срок на изпълнение и се финансира в рамките на програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. Изпълнението на начинанието е започнало през 2014 г. и се очаква то да приключи в началото на 2016 г. Проектът обхаща около 20 младежи на възраст от 18 до 28 г. с различни форма на аутизъм и дава шанс млади хора с аутистични разстройства да придобият адекватни умения и знания в рамките на различни по обхват и форма обучения и курсове.

Програмата Open Mind съществува от 1996 г. и за периода досега в нея са се включили над 200 души с увреждания. България е четвъртата държава, в която програмата стартира, съобщи по време на официалната церемония по обявяването на старта на програмата в България главният изпълнителен директор на Теленор г-н Стайн-Ерик Велан.

Велан посочи, че подготовката за пускането на програмата в България е отнела 2 години, като е осигурена отворена и достъпна работна среда за хората с увреждания, така че те да могат безпроблемно да се придвижват в сградата. „Петимата нови колеги са изключително интелигентни и амбициозни и съм убеден, че ще присъединявайки се към компанията, ще допринесат за развитието й и ще я издигнат до следващото ниво“, коментира Велан. Новопостъпилите са назначени и със съответното за заеманата позиция финансово възнаграждение.

„Ангажиментът ни е дългосрочен и аз лично съм ангажиран с изпълнението на програмата Open Mind в България. Призовавам и останалите работодатели да отворят съзнанието и вратите си за всички мотивирани кандидати, които пазарът на труда в страната може да им предложи“, заяви Велан.

„Без силната подкрепа и ангажираност от страна на висшето ръководство на Теленор България този проект не би бил успешен“, каза директорът на програмата Open Mind в Telenor Норвегия, г-жа Ингрид Ихме. Тя оцени положително ангажиментът на Стайн-Ерик Велан да популяризира добрия опит по тази програма и да се обърне и към други главни изпълнителни директори, за да бъдат наемани повече хора с увреждания. Велан беше категоричен, че резултатите от програмата ще са положителни както за обществото, така и за организацията и като цяло за икономиката, защото хората с увреждания, които вече са обучени и работят в Теленор, след време ще могат да си намерят работа и в други компании, така че ефектът от програмата ще бъде дългосрочен.

Велан допълни, че програмата Open Mind на Теленор България си поставя за цел да бъдат наемани по 5 до 8 души с увреждания два пъти годишно, но тъй като телекомът иска да изпълни всичко по най-добрия начин, на първо място се поставя обучението и въвеждането, затова е важно новите пет колеги да дадат обратна връзка дали е необходимо компанията да промени нещо, за да осигури оптимални работни условия и да усъвършенства програмата. „Направихме началната инвестиция, за да се подготвим да приемаме нови кандидати по проекта. В следващите години се надявам да наемаме повече нови служители по програмата“, каза Велан.

Главният изпълнителен директор на Теленор България изтъкна, че в момента Telenor е най-печелившият и най-успешен мобилен оператор в Европа, като прави бизнес вече в продължение на 160 години, и че е постигнал този успех, защото залага на ценностите, на баланса, на приноса към обществото и уважение към личността.

Теленор България осигурява на участниците в програмата Open Mind достъпна работна среда и възможност да подобрят конкурентоспособността си на пазара на труда


Петима души с увреждания започват работа в Теленор България

© Computer World, Computerworld.bg

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X