Кариера

От 2016 г. МРЗ ще е 420 лв., очаква се и напредък със Сините карти

Computer World

Общото увеличение на минималния осигурителен доход за 2016 г., на база сключените до сега споразумения е 7,9%, съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) на 3 септември. Постигнатите споразумения засягат около 956 000 души, което представлява почти половината - 48,8% от осигурените лица. МТСП напомня, че минималната работна заплата за страната ще бъде 420 лв. от началото на 2016 г., което е с 13,5% по-високо спрямо 2015 г.

Илюстрация: Vichaya Kiatying-Angsulee, FreeDigitalPhotos.netПреговорите между работодателите и синдикатите за новите минимални осигурителни доходи продължават. До момента в Министерството на труда и социалната политика са представени споразумения за 39 икономически дейности.

Секторът ремонт на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти е сред сегментите с най-висок процент на увеличение – 14,7%. За икономическите дейности, за които не е постигнато споразумение, след внимателни разчети и експертен анализ, министърът на труда и социалната политика ще използва правото си да предложи свой вариант, който да бъде обсъден на Тристранен съвет със социалните партньори. Целта е максимален консенсус при определянето на осигурителните доходи.

От МТСП припомниха, че за 2013 и 2014 г. не е налагано административно увеличение, а през 2015 г. е направено административно увеличение от 4%.

По-рано на 3 септември на пресконференция Ивайло Калфин – заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика съобщи, че предстои да бъде завършена и Наредба за създаване на облекчена процедура за издаване на „Синя карта на ЕС“ за упражняване на висококвалифицирана заетост от чужденци от трети страни, при която ще отпадне утежняващият за работодателите „пазарен тест“.

По данни на Агенцията по заетостта (АЗ) от 2011 г. до момента 140 граждани на трети държави са получили решение за упражняване на висококвалифицирана заетост във връзка с издаването на „Синя карта на ЕС”. А само от началото на 2015 г. до края на месец юни на около 70 чужди граждани вече са дадени решения на АЗ за упражняване на висококвалифицирана заетост във връзка с издаването на „Синя карта на ЕС”, като повече от половината от тях са IT-специалисти, компютърни инженери и програмисти. Преобладават специалисти от Украйна, Русия, САЩ, Индия, Македония и Турция.

Според проекта на доклад до Министерския съвет от Румяна Бъчварова - зам. министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи и Ивайло Калфин, с предложения проект на ПМС се създава нов чл. 19а, който предвижда по-облекчена процедура за даване на решение за издаване на „Синя карта на ЕС“ за упражняване на висококвалифицирана заетост от чужденец на длъжност от единична група професии от Националната класификация на професиите и длъжностите. Тази разпоредба предвижда да не се изисква провеждане от работодателя на предварително проучване на работната сила – т.нар. „пазарен тест“, който по сега действащия режим предхожда административната процедура по даване на решение на АЗ за достъп до пазара на труда и последващо издаване от МВР на разрешение тип „Синя карта на ЕС” на чужденеца.

В проекта на доклад до Министерския съвет е записано още, че с цел облекчаване на наемането на специалисти по професии, за които е налице значително несъответствие между търсенето и предлагането на работна сила и за недопускане на безконтролно наемане на граждани на трети държави в проекта на ПМС е предвидено наемането да е само по професии от определен списък. След мотивирано предложение на национално представителните организации на работодателите и след обсъждане в Националния съвет по трудова миграция и Националния съвет за насърчаване на заетостта министърът на труда и социалната политика ще утвърждава този Списък на професиите, за които има недостиг на висококвалифицирани специалисти. Предлага се списъкът да може да се актуализира ежегодно до 31 януари. По този начин процедурата ще бъде облекчена, сроковете за даване на решение - по-кратки и се създава възможност за по-бързо преодоляване на недостига на кадри по определени единични групи професии. Останалите условия за даване на решения за упражняване на висококвалифицирана заетост не се променят, пише в проектодоклада.

На среща с министъра на икономиката Божидар Лукарски в началото на годината представители на браншовите ИТ организации поискаха да се ускори процедурата по издаване на т.нар. „синя карта“ за работа и пребиваване в България на чуждестранни специалисти в областта на високите технологии. В момента на пазара на високи технологии у нас има голям глад за такива специалисти, а издаването на разрешителни отнема от 6 до 9 месеца и на практика не работи, заявиха тогава от ИТ сектора. Според данните на ИТ асоциациите, през последната 2014 г. са издадени само 2 сини карти на компютърни специалисти. Според бранша, е необходима промяна в Закона за българското гражданство, с която процедурата да се съкрати на един месец.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X