Кариера

Qualcomm планира сериозни съкращения

Computer World

Qualcomm съобщи за значителен спад в продажбите и понижение в постъпленията си за последното тримесечие почти наполовина; обсъждат се различни сценарии за сериозно преструктуриране, пише IDG News Service, Сан Франциско.

По данни от различни информационни източници, Qualcomm планира да съкрати около 15% от работните места (в момента компанията разполага с около 30 000 служители на пълен работен ден) и е възможно да раздели бизнесите с производството на микросхеми и с лицензиране на патенти в хода на задълбочено преструктуриране.

За да постигне поставената цел да намали ежегодните разходи с около 1,4 млрд. долара, Qualcomm ще ореже инвестициите в нови продукти и ще съсредоточи основните си усилия върху технологии за центрове за обработка на данни, микросхеми и Интернет на нещата.

В рамките на съглашението с инвестиционната компания Jana Partners е взето решение да се направи съществена промяна в състава на Съвета на директорите. Jana, който държи пакет акции в Qualcomm, настоява за разделянето на групата за производство на микросхеми от бизнеса с лицензиране на интелектуална собственост.

За преструктуриране се заговори скоро след обявяването на информацията за понижаване почти наполовина на приходите за последното тримесечие и за съкращаването на обема на продажбите на 14% в сравнение с резултатите за същия период на предишната година.

„Обявените промени днес имат за цел да адаптират структурата на разходите в съответствие с настоящата ситуация и да подобрят финансовото положение и оперативната ефективност“, заяви генералният директор на Qualcomm Стив Моленкопф.


Qualcomm планира сериозни съкращения

© Computer World, Computerworld.bg

Стив Моленкопф

В Qualcomm обмислят и алтернативни варианти за преструктуриране и анализират препоръки от външни консултанти. Предполага се планираните мерки да приключат в края на текущата година. Моленкопф не коментира причините за възможното разделяне на двата основни вида бизнеси в компанията.

„Мисля, че дойде време да погледнем на всичко със свеж поглед, отбеляза той – Но никакви окончателни решения все още не са взети.“

Проектираните от Qualcomm микрочипове, включително процесорите от семействата Snapdragon и модемите, се използват в много смартфони, а лицензите върху интелектуалната собственост се предоставят на други компании.

„Инвестициите в технологиите за смартфони за свързани пазари, в това число мрежовия пазар, мобилните изчисления, Интернета на нещата и автомобилния пазар, трябва да се увеличават“, подчерта Моленкопф.

Qualcomm планира да намали годишните си разходи, които в момента възлизат на 7,3 млрд. долара, с 1,1 млрд. долара. Съкращенията предполагат затваряне на едни офиси и изнасяне към други в места с по-ниски разходи за правене на бизнес.

В рамките на споразумението с Jana, в състава на Съвета на директорите на Qualcomm ще влязат председателят на Съвета на директорите и генерален директор на компанията Palo Alto Networks Марк Маклафлин, и бившият генерален директор на Fox Networks Group Тони Винчикерра, който сега работи като старши съветник на Texas Pacific Group.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X