Кариера

Дигиталните компетентности - тема на заседание на Съвета на ЕС

Computer World

Министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев ще участва в редовно заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт към Съвета на ЕС в гр. Брюксел, Кралство Белгия, съобщиха от пресцентъра на МОН.

На заседанието, което ще се състои на 18 май 2015 г., в част „Образование“ ще бъдат приети заключения относно ролята на образованието в ранна детска възраст и основното образование за стимулиране на творчеството, иновациите и дигиталните компетентности.

Илюстрация: twobee, FreeDigitalPhotos.net

Илюстрация: twobee, FreeDigitalPhotos.netСъветът по образование, младеж, култура и спорт се състои от министрите на всички държави — членки на ЕС, отговарящи за образованието, културата, младежта, медиите, комуникацията и спорта.

В заседанията на съвета участва и представител на Европейската комисия — обикновено комисарят по образованието, културата, многоезичието и младежта.

Съветът по образование, младеж, култура и спорт заседава 3 или 4 пъти годишно; два пъти в пълен състав.

Съветът приема предимно мерки за стимулиране и препоръки.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X