Кариера

Microsoft финансира българския проект Кариера в ИТ с $64 698

Computer World

Microsoft финансира българския проект "Кариера в ИТ" (CareerIT) за трета поредна година. Инициативата се изпълнява от Сдружението на завършилите Стопанския факултет на СУ "Св. Кл. Охридски" (ФЕБА Алумни) в партньорство с преподаватели на Софийския университет. Финансовата подкрепа от Microsoft е осигурена чрез глобалната инициатива YouthSpark и за 2015 г. възлиза на 64 698 долара, с което общото финансиране от страна на ИТ компанията от началото на проекта досега надхвърля 160 000 долара.

„Проектът „Кариера в ИТ“ спечели финансиране от глобалната инициатива YouthSpark на Microsoft в оспорвана борба с много други достойни проекти от цял свят, което наистина е поредно доказателство за значимостта на инициативата. Целта е да бъдат достигнати учениците от средните училища в отдалечени и селски райони с най-неблагоприятни икономически показатели, предимно от Северозападна и Североизточна България, както и младежи, заплашени от социална изолация, поради бедността, в която живеят семействата им. Целевата група са ученици между 15 и 19 години, от училища в слаборазвитите икономически региони”, заяви Петър Иванов, изпълнителен директор на Microsoft България.

„Чрез проекта „Кариера в ИТ“ са достигнати над 20 000 ученици от региони, в които нивата на младежка безработица са много високи, а бизнесът и възможностите за кариера са силно ограничени. Поради липсата на високопроизводителни индустрии, перспективите за младежите са краткосрочни, преобладават предимно ниско платените възможности за заетост, много от тях планират емиграция. Традиционно фокусът към тези региони на България е малък, тъй като цената за реализиране на активна и ангажираща кампания е много висока,” допълни Иванов.

„Кариера в ИТ“ демонстрира успешен модел на публично-частно партньорство между висшето образование, бизнеса и неправителствения сектор, насочен към добавяне на стойност към обучението в училищата, развиване на умения и компетенции, необходими за успешна професионална реализация и възможности за икономическо развитие в регионите, които обхваща. Успехът на проекта „Кариера в ИТ” се дължи на разширения подход, при който се работи не само с учениците. За да се обхване по-ефективно целевата група се работи и с техните учители, които ги насърчават да участват в множество онлайн обучителни дейности, срещи на място в училищата и други”, подчерта ректорът на Софийския университет, чл.-кор. проф. дин Иван Илчев.

Отляво надясно: Петър Иванов, изпълнителен директор Майкрософт България; Севдалина Василева, председател на Сдружението на възпитаниците на Стопанския факултет на Софийски университет; доц. д-р Тодор Попов, Декан на Стопански факултет на Софийски университет.

Проектът „Кариера в ИТ“ обхваща три основни дейности, които се развиват паралелно:

1. Онлайн обучение по дигитални компетентности и ИТ умения, както и множество обучения на място в училищата: Всички ученици получават сертификат за преминато обучение за основни ИТ продукти, които се изискват от бизнеса. Следващата стъпка е да получат професионална световно призната сертификация за придобитите умения.

2. Обучение по предприемачество: Обучителна програма, разработена в партньорство с преподаватели от Стопанския факултет на Софийския университет, като всички ученици са ангажирани и в решаването на различни казуси.

3. Кариерно развитие и менторство: Ангажирани са членове на ФЕБА Алумни от различни бизнес направления, които споделят своя кариерен път (в сектори: ИТ, банки, здравеопазване, енергетика, хранителна индустрия и ритейл).

За втора поредна година бе обявен и ученикът, показал най-високи резултати на изпитите за професионална сертификация. Атанас Шалаваров, ученик от 11 клас на СОУ "Иван Момчилов" гр. Елена ще участва във финалите на MOS Championship, които се провеждат в Далас, щата Тексас, САЩ.

В допълнение бе представена и програмата Microsoft Student Advantage, която дава възможност на всички ученици и студенти в България да получат безплатен достъп до най-новите продукти, включени в Microsoft Office 365 ProPlus пакета. По този начин те ще имат възможност да развият умения за работа с основните инструменти, които ще им бъдат необходми за последващата им успешна реализация.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X